۳۱ فروردین - مقاومت

۱ دى - پادشاه و دلقک

۲۳ آبان - اشک پاریس

۱۶ آبان - سیل در سیل

۱۳ آبان - اسیر صندلی

۹ آبان - باران اسیدی… در خوزستان

۲ آبان - سلسله مراتب‎

۲۶ مهر - با موشک از صلح گفتن

۲۲ مهر - خودکشی نفت

۱۲ مهر - دست انداز……….. دست اندازظریف‎

۴ مهر - حاجیان در راه ‎

۲۸ شهریور - شکارچیان همدانی تفنگ‌ها را شکستند….‎

۲۱ شهریور - دایره سرگردانی

۱۵ شهریور - آه…آیلان …..آیلانم

۱۰ شهریور - توفان در بابلسر ‎

۷ شهریور - مرگ مرزی‎

۳۱ مرداد - تسویه استصوابی

۲۴ مرداد - مرگ ماهی ها…

۱۷ مرداد - بیم طوفان

۱۱ مرداد - شهاب سنگ سنگکی

۳ مرداد - آب، سیل … نجات

۲۹ تیر - دارکوب و قدرت

۲۴ تیر - توافق

۱۳ تیر - مذاکره در دقیقه نود‎

۷ تیر - دکلی ربوده شد

۳۱ خرداد - خط فقر‎

۲۵ خرداد - پول نشسته…‎

۲۳ خرداد - توپخانه دلواپسان ……

۱۸ خرداد - آب در کجاوه

۱۶ خرداد - اشک و آتش

۱۱ خرداد - شبان و رمه

۹ خرداد - نیمه پنهان داعش

۵ خرداد - صلح زخمی

۴ خرداد - تقدیم به احمد زیدآبادی

۲ خرداد - اشک قلم

۲۸ اردیبهشت - رقابت جناحی

۲۶ اردیبهشت - کمک به یمن

۲۱ اردیبهشت - نیش زهرآگین سانسور

۱۹ اردیبهشت - نمایشگاه کتاب

۱۴ اردیبهشت - روز آزادی قلم

۸ اردیبهشت - اتاق ملاقات

۵ اردیبهشت - مهاجران

۳۱ فروردین - کشتن سگ های با وفا….

۲۹ فروردین - پول های کثیف و انتخابات

۲۵ فروردین - جمع آوری کارتون خواب ها

۲۲ فروردین - تفاهم هسته ای

۱۷ فروردین - مناظره تلویزیونی

۸ فروردین - سال گوسفندان و بزان

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - فضای مذاکرات

۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - صندوقدار

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - معلم …‎

۹ اسفند ۱۳۹۳ - کرم داعش‎

۴ اسفند ۱۳۹۳ - جنگ و صلح

۲ اسفند ۱۳۹۳ - آب کم جو…

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - روز عاشقان

۲۰ بهمن ۱۳۹۳ - جشن

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - در درون آتش

۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - کو آسمان آبی

۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - روزنامه نگار در بند

۶ بهمن ۱۳۹۳ - به عشق کوبانی

۴ بهمن ۱۳۹۳ - تراژدی فوتبال ما‎‎

۲۷ دى ۱۳۹۳ - صفرهای تازه رسید

۱۸ دى ۱۳۹۳ - شارلی ابدو

۱۴ دى ۱۳۹۳ - وارونگی‎

۶ دى ۱۳۹۳ - ادامه مذاکرات‎

۲۲ آذر ۱۳۹۳ - نفت ارزون

۱۶ آذر ۱۳۹۳ - استقبال از بدرقه

۱۰ آذر ۱۳۹۳ - پاداش

۲ آذر ۱۳۹۳ - مذاکرات اتمی‎

۲۴ آبان ۱۳۹۳ - تشییع جنازه پاشایی‎

۱۹ آبان ۱۳۹۳ - کنجکاو

۱۰ آبان ۱۳۹۳ - دو بشکه نفت حامله

۳ آبان ۱۳۹۳ - بدون شرح

۲۶ مهر ۱۳۹۳ - داعش در بزرگراه مجازی

۱۹ مهر ۱۳۹۳ - نعمت داعش

۱۶ مهر ۱۳۹۳ - جیب پاک

۱۳ مهر ۱۳۹۳ - قربانیان

۵ مهر ۱۳۹۳ - چنان خشکسالی شد اندر…‎

۲۹ شهریور ۱۳۹۳ - مذاکره

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - خشکی در زاینده رود

۱۵ شهریور ۱۳۹۳ - ماسک

۸ شهریور ۱۳۹۳ - آتش بس در غزه‎

۱ شهریور ۱۳۹۳ - راهی بوستان

۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - خواهم ماند

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - فوران مدیریت

۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - روز خبرنگار

۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - کودکان غزه

۴ مرداد ۱۳۹۳ - فاجعه غزه

۲۹ تیر ۱۳۹۳ - غزه

۲۱ تیر ۱۳۹۳ - لایک به سرنوشت

۱۴ تیر ۱۳۹۳ - یک دون کیشوت و هزار سانچو پانزا

۳۱ خرداد ۱۳۹۳ - فوتبال

۲۴ خرداد ۱۳۹۳ - داعش در دارآباد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - مذاکره

۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ماتادور روزنامه نگار

۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - کارگران

۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - پرندگان - قفس - چماق

۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - خروس دربند

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - پرندگان سبز و گربه

۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - همسرایان

۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - رؤیا

۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - عزرائیل و برف

۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - آدم برفی

۲۴ تیر ۱۳۹۲ - افتتاح جزیره متروک