۸ آذر - مبارزه علیه جنگ

۱۹ آبان - بی‌نیازی از کالای فرهنگی