۷ تیر ۱۳۸۸ - این روزگار تلخ برای سعید و رضا

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ای كاش میرحسین…

۷ بهمن ۱۳۸۷ - بازرگان، اصلاح‌طلب تمام عیار

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ژورنالیسم خنثی، ژورنالیسم خلاق