۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - وقایع غزه، فرصتی برای ایران و حماس

۲۹ تیر ۱۳۹۳ - چرا باید به دیپلماسی با ایران ادامه داد

۱۷ تیر ۱۳۹۳ - ایران، آمریکا را در عراق کنار می‌زند