۸ مهر - از رضا شاه تا خامنه ای

۱۸ اسفند ۱۳۹۰ - رفع وابستگی به نام استقلال‌خواهی

۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - استقلال، حاکمیت دولتی، ملی، و مردمی

۱۳ دى ۱۳۹۰ - ژنرال‌های پاکستان در ایران!

۴ مرداد ۱۳۹۰ - نگذاریم استبداد مردم را بازی دهد

۱۸ اسفند ۱۳۸۷ - روز جهانی زن فرخنده باد‏‎ ‎