۲۹ آذر - ‫بدون شرح - روزنامه قانون‬‎

۱۱ آذر - امنیت سخنرانی‌ها

۱ آذر - محاسبه در زندان