۸ مرداد ۱۳۹۱ - اصلاح‌طلبان، با حفظ هویت، در انتخابات