۶ آذر ۱۳۹۲ - بلایای آلودگی پیشکسوت‌تر از تحریم‌ها

۲۵ فروردین ۱۳۹۲ - سخنان دردناک

۵ اسفند ۱۳۹۱ - چه کسی راست می‌گوید؟

۱۳ فروردین ۱۳۹۱ - درس نوروز 91