۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - مطالبات زنان و وعده‌های روحانی

۲۴ تیر ۱۳۹۲ - در ضرورت تأسیس وزارتخانه امور زنان

۱۱ آذر ۱۳۸۸ - تبعیض جنسیتی: ادعا یا واقعیت؟

۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - انتخاب وزیر زن، چرا حالا؟