اعلامیه خودمانی حقوق بشر

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه حقوق بشر چیز مهمی بوده و دیروز هم یک روز حقوق بشری مهمی محسوب می شد که باید برای رعایت آن اقدام مقتضی معمول گردد، شورای نگهبان قانون اساسی و سایر قوانین غیر اساسی که در خارج و داخل تصویب یا رد می شود، تصمیم گرفت که اعلامیه حقوق بشر را بر اساس وضع کنونی کشور و بطور قابل استفاده برای کلیه شهروندان کشور( اعم از زندانی و غیر زندانی) تفسیر و اجرای آن را الزامی نماید. ضمنا از امروز اعضای شورای نگهبان، به عنوان شورای نگهبان حقوق بشر نیز به مدت شصت سال منصوب می شوند.

ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند ولی وقتی لازم شد دستگیر می شوند.

ماده۲: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان ، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. این ماده باید در کلیه کشورهای دیگر بخصوص اروپا و آمریکا رعایت شود.

ماده ۳: هر کسی که صلاحیت او توسط شورای نگهبان تائید شده باشد، حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد، مگر به اذن رهبری.

ماده ۴: احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است، بخصوص در آمریکا.

ماده ۵: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد، مگر اینکه دستگیر شده باشند و به زندان افتاده باشند یا توسط بسیج و لباس شخصی ها دستگیر شده باشد یا به دلایلی دیگر که تفسیر آن برعهده شورای نگهبان است.

ماده ۶: هر کدام از مسوولان کنونی کشور حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود، مگر اینکه خودش یا همسر یا فرزند یا دوستانش یا دختر خاله اش کاری خلاف قانون کرده باشد.

ماده ۷: همه در برابر قانون ، مساوی هستند، اما بعضی ها برابرترند.

ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد. وی در آنجا دستگیر شده و به کلیه جرائم او رسیدگی می شود.

ماده ۹: احدی را نمی توان در کلیه کشورهای غربی و اروپا و آمریکا خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و دادگاه هم حق دارد هر کاری خواست با او بکند.

ماده ۱۱: الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد مجرم محسوب می شود. دادگاه اگر خواست می تواند دلیل آن را اعلام کند یا نکند.

ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، مگر در هنگام انتخابات یا قبل یا بعد از آن.

ماده ۱۳: الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کرده و اگر لازم دانست جایی را که تعیین شده منفجر کند و به کشورش برگردد، یا به کشوری دیگر آزادانه برود و در بازگشت آزادانه در فرودگاه دستگیر شود.

ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند ولی غلط می کند دوباره به کشور خود باز گردد

ماده ۱۴: هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار توسط استکبار جهانی، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

ماده ۱۵: هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد و احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. کسانی که تابعیت دارند، بر اساس همین تابعیت در برابر قانون محکوم شده و دلایل آن ممکن است بعدا اعلام شود.

ماده ۱۶: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت جز ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی کنند و هنگام انحلال آن ، شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق کافی می باشد، زن هم می تواند برود لای دست پدرش.

ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن، مرد و پدر و مادر آنان و عمه و خاله و پدر بزرگ و همسایگان قبلی و فعلی واقع شود

ماده ۱۷: هر شخص، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود، مگر اینکه آن اموال از طریق کار در رژیم گذشته یا طرق نامعلوم بر قاضی به دست آمده باشد، یا دادگاه تشخیص دهد که اموال آن فرد بهتر است متعلق به دولت یا فرد دیگری باشد.

ماده ۱۸: هر کدام از اعضای شورای نگهبان، رهبری کشور و رئیس جمهوری که هنوز بر سرکار است و رهبر کشور با او مخالف نیست حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود. داشتن وجدان برای مسوولان کشور در شرایط بحرانی لازم نیست.

ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و تا قبل از داشتن آن هیچ دادگاه و شخصی حق ندارد او را دستگیر یا زندانی کرده یا بزند یا بکشد.

ماده ۲۰: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد و چون کلیه جمعیت ها و مجامع مسالمت آمیز نیست، تشکیل دهندگان آن سریعا دستگیر و به سزای اعمال خود خواهند رسید و حالا حالا ها آزاد نمی شوند، شما برید بعدا بیایید.

ب) هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد، مگر در اجتماع سفر شهرستانی رئیس جمهور و مسوولان عالیرتبه نظام یا کسانی که لازم است حضورشان با جمعیت زیادی همراه باشد.

ماده ۲۱: هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که شورای نگهبان آزادانه انتخاب کرده باشد شرکت جوید

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، مگر زنان، مردانی که خودی نیستند، عناصر مشکوک، افراد مساله دار، آدمهایی که فکر می کنند یا ممکن است افکار خود را بیان کنند.

پ) اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید. نتیجه شمارش آرا توسط دولت اعلام می شود و دولت آزاد است هر کدام از افراد را به عنوان فرد منتخب با نظر رهبری اعلام نماید.

ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد، مگر اینکه جزو عناصر مشکوک و ضدانقلاب یا روشنفکران یا نیروهای مساله دار باشد و یا قیافه اش طوری باشد که مسوولان کشور از آن خوششان نیاید.

ماده ۲۳: الف) هر کس حق دارد مثل خر کار کند. همچنین مسوولان طراز اول کشور می توانند کار خود و خانواده خود را آزادانه انتخاب نمایند، و شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و اقوام مسوولان در مقابل بیکاری باید مورد حمایت قرار گیرد

ب) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند و پس از تشکیل اتحادیه دستگیر شود و آزادانه زندان برود.

ماده ۲۴: هر کس در هنگام بازداشت و جز در زمان بازجویی حق استراحت و فراغت دارد.

ماده ۲۵: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند، ولی چون نمی تواند این کار را بکند، بدبخت می شود.

ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. در مورد مادران و کودکان دستگیر شده آنها با تشخیص قاضی حتی حق استفاده از هواخوری دارند و در مورد کودکان آنان در صورتی که کارشان به زیان امنیت ملی نباشد، حق دارند بزرگ شوند.

ماده ۲۶: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. کودکان در هنگام آموزش حق دارند در صورت بازدید رئیس جمهور از شهرشان از وی استقبال کرده و از تغذیه رایگان بهره مند شوند.

ب) آموزش و پرورش باید دشمنان، عناصر بیگانه، استکبار جهانی، شهادت در راه دین، آتش زدن پرچم کشورهای دیگر، مخالفت با خارجی ها از جمله آمریکا، اسرائیل، اعراب، افغانی ها و اروپایی ها و یا سایر ادیان را به دانش آموزان بطور رایگان بیاموزند.

پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند و باید همان نوع آموزشی را که وجود دارد قبول کنند و زر نزنند.

ماده ۲۷: الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد و توسط دولت به عنوان روشنفکر خودفروخته قلمداد شود.

ب) هر کس حق دارد در صورت سرودن شعر یا تولید اثر تصویری یا ساخت فیلم در مورد مقامات کشور از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که دولت تصمیم اش را گرفته و اگر آن نظم رعایت نشود کلیه افراد بشر در مقابل آسفالت شدن دهان شان توسط دولت برابرند.

ماده ۲۹: هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون اعلام می شود، این قانون هر روز صبح یا عصر یا هر وقت لازم شد، یا حتی اگر لازم نبود بعد از دستگیری به فرد اعلام می شود.

ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که مغایر تفسیر شورای نگهبان و رهبری باشد.