رفع حصر در دستورکار شورای امنیت ملی قرار گرفت

نویسنده

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران بعد از نزدیک به ۱۸ ماه، نهایتا به موضوع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد ورود کرد.

به گزارش سحام، حسن روحانی درابتدای جلسه هفته گذشته شورای‌عالی امنیت ملی با طرح دغدغه‌های دولت برای حل و فصل موضوع حصر خانگی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد انتقاداتی را خطاب به آن دسته از افراد که دراین مورد غیرمسئولانه اظهارنظر می‌کنند مطرح کرده بود.

در ادامه و همزمان با ورود آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به جلسه، روحانی با خطاب قرار دادن این قوه ناراحتی خود را از عدم پیگیری قضایی پرونده حصر بیان کرده و می‌گوید: «شورای‌عالی امنیت ملی دراین زمینه هیچ‌گونه تصمیم گیری نداشته و ندارد اما درافکارعمومی به گونه‌ای وانمود شده که این شورا مسئول حصراست درحالی‌که قوه قضاییه سعی می‌کند از مسئولیت خود دراین زمینه شانه خالی کند.»