قطار محمود هسته ای

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در همین راستا، پیشنهاد می شود، گروه سمفونی هسته ای ایران، که قرار بود روز بیست و دوم بهمن سمفونی هسته ای را بخوانند، جمع شده و سرود « قطار محمود هسته ای» را به یاد « ماشین مشتی ممدلی» مرحوم بدیع زاده بخوانند.

قطار محمود هسته ای

با ترمز شکسته ای

این ترنی که من می گم

یک ترن سواری یه

رفتن توی این ترن

باعث شرمساریه

دنده و ترمز نداره

همیشه مثل گاریه

رفته نطنز و اصفهان

ملت زار و خسته ای

قطار محمود هسته ای

با ترمز شکسته ای

قطار محمود هسته ای

نیروگاهش ضرر داره

شوفر اون خل و چله

همیشه دردسر داره

انرژی رو هدر می ده

بمب های اون خطر داره

سود که هیچی نداره

زحمت بی ثمر داره

سوار این ترن شده

ملت زار و خسته ای

قطار محمود هسته ای

با ترمز شکسته ای

مسافر از بوی جوراب

تا می شینه کسل می شه

از ایرونی بودن خود

ناراحت و خجل می شه

یه روز یکی رو می گیرن

یه سال دیگه ول می شه

گوجه فرنگی می فروشه

هزار تومن یه بسته ای

قطار محمود هسته ای

با ترمز شکسته ای

قطار محمود هسته ای

یه هفته می ره کاراکاس

یه روز می ره سوی پکن

یه روز می ره به هندوراس

یه شوفرش مسکو می ره

منوچ، مچل، علی، پلاس

از این طرف به اون طرف

ملت زار و خسته ای

قطار محمود هسته ای

با ترمز شکسته ای

این ترنی که از نطنز

اومده سوی اصفهان

همه اش سروصدای اون

پیچیده توی این جهان

شوفره بس که ناشیه

آ ی الامان آی الامان

مسافرین رو می کشه

یکی یکی و دسته ای

قطار محمود هسته ای

با ترمز شکسته ای

شوفره دائما پی

مسافرت به اردبیل

یا افتتاح فاضلاب

تو شاهرضا و سلسبیل

یا می کنه حواله ای

با دست خود یا دسته بیل

به سوی دشمنان خود

یا هرکسی از این قبیل

توخطری که ایستادی

یا که اگر نشسته ای

قطار محمود هسته ای

با ترمز شکسته ای