ماشین مشدی سید علی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

رهبری در بازدید از خودروسازی کشور با لبخند گفت “خوب است ماشین به همه خواسته های راننده عمل نکند.”

 

ماشین مشدی سیدعلی

نه بوق داره نه صندلی

این اتولی که ما می گیم یک اتول سواریه

سوارشدن تو این اتول باعث شرمساریه

فشار می دی رو ترمزش، سه سوته توی ساریه

چماق تو صورتت می آید از سمت آینه بغلی

ماشین مشتی سید علی

نه بوق داره نه صندلی

 

کارخونه جای ترمزش گذاشته گاز فلفلی

چپ می پیچی راست می ره می زنه سوت بلبلی

فرمون اون کنده می شه، بدون رنج و معطلی

یه جی پی اس داره که آدرس می ده با اذن ولی

ماشین مشتی سید علی

نه بوق داره نه صندلی

 

شوفر این موتور می ره از ارادان به کاراکاس

کنار دستش پوتینه با هفت تا مرد بی کلاس

دویست تا اسکورت دارن محافظین بی لباس

هل می ده ماشین رو یه سردار بزرگ قلقلی

ماشین مشتی سید علی

نه بوق داره نه صندلی

 

این اتول از فرانسه نیست، جنس زمخت روسیه

به جای بوق، جیغ می زنه وقتی شب عروسیه

هر جا بهت ایست می دن، نگو که این خصوصیه

وایستا وگرنه لشگرش می کنه کار عملی

ماشین مشتی سید علی

نه بوق داره نه صندلی

 

هی موتورش جوش می آره، مثل رئیس جمهوره

چراغ اون هاله نور، خاموشه و کورماکوره

دنده عقب که می زنی، جلو می ره، چونکه زوره

آهنگ گوگوش می ذاری، نوحه می خونه یا علی

ماشین مشتی سیدعلی

نه بوق داره نه صندلی

 

راهنمای راست می زنی، می ره تو کوچه علی چپ

از انقلاب تا آزادی، دست اندازاش شلپ شلپ

وقت تظاهرات که شد، چماق رو سقفش تپ و تپ

خودش می ره به سمت قم، نمی ره رشت و انزلی

ماشین مشتی سید علی

نه بوق داره نه صندلی