مشکل حقوق بشر

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

بعضی اوقات این خارجی ها یک جوری حرف می زنند، که آدم فکر می کند خدای ناکرده ایران، که در واقع همان حکومت جمهموری اسلامی ایران باشد یک دفعه دور از جان، دور از جان، روم به دیوار، خدای ناکرده، گلاب به رویتان ممکن است مشکلی به نام حقوق بشر داشته باشد، در حالی که همین دیروز آقای جواد لاریجانی خیلی شیک، خیلی تمیز دهان مبارک را باز کرد و عقل مبارک را بست و گفت « ما در ایران مشکلی به نام حقوق بشر نداریم.» الکی هم حرف نزده، دوهزار دلیل که نه، ولی حداقل من مطمئنم ده دوازده تا دلیل توپ دارد که هر کدامش را بدهند به من یا شما می توانیم یک ماه با آن بازی کنیم و سرگرم شویم. که ما فعلا فقط به سه تای آن اشاره می کنیم.

دلیل اول، توقیف سیصد نشریه در زنگبار: اینکه قاضی مرتضوی سیصد تا نشریه را در زنگبار توقیف کرده و روزنامه نگارانش را زندانی کرده، دلیل نمی شود ایران مقصر باشد، شاید در زنگبار جا نداشتند، ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی یا زیدآبادی یا باستانی ها یا افراد دیگر موقتا برای شصت سال در ایران زندگی کرده باشند، ولی وقتی آدمی مثل جواد لاریجانی، یعنی جوادی مثل لاریجانی می گوید مسئله حقوق بشر نداشتیم، یعنی نداشتیم، اگر داشتیم که مرض نداشت بگوید نداشتیم.

دلیل دوم، وضعیت حجاب در ترکیه، عربستان و افغانستان: در اینکه هر روز وضع حجاب در ترکیه بدتر از قبل می شود و در عربستان سعودی هم زنان حجاب و حتی نقاب دارند و در افغانستان برقع دارند که شکی نیست، این دلیل نمی شود که ما فکر کنیم که چون حجاب در ایران اجباری است و کلیه خواهران موظفند به هر شکلی که دولت تعیین می کند لباس بپوشند، و حتی برادران هم باید طوری که دولت تعیین می کند لباس بپوشند، و خیلی اوقات خانمها لباس شان تنگ می شود، اینها ربطی به دولت ندارد، گاهی اوقات خانمها زیبا و خوش هیکل می شوند، در این حالت دولت مجبور می شود کاری بکند، و ممکن است این خواهران بخاطرش بازداشت بشوند، وسط همین بازداشت ممکن است خیلی از حقوق شان را از دست بدهند، یا مجبور شدند در سن پانزده سالگی یا کمتر ازدواج کنند، یا مثلا حق قضاوت نداشته باشند، اینها که دلیل نمی شود که جواد بگوید ما مشکل حقوق بشر داریم، چون واقعا این چیزها ممکن است اتفاتق بیافتد، آدم که نباید اینقدر به دلش بد بیاورد.

دلیل سوم، مسئله بهائیان در بورکینافاسو: اینکه بهائیان در بورکینافاسو نه حق دارند مدرسه بروند، نه حق دارند شناسنامه داشته باشند، نه حق دارند هویت داشته باشند، نه حق دارند اعتقادات خودشان را داشته باشند، این واقعا نشان دهنده نقض حقوق بشر در بورکینافاسوست، ولی ایران که این جوری نیست. در بورکینافاسو بهائی نداریم، در ایران تعدادی داریم که دقیقا در شرایطی مثل بورکینافاسویی که بهایی ندارد قرار دارند، حالا چون این بهایی ها نه حق آموزش دارند، نه حق زندگی و نه حتی حق داشتن قبرستان، ما باید اینقدر بی معرفت باشیم که به جواد لاریجانی بگوئیم چرا حرف مفت می زنی؟ خوب بچه دلش خواسته یک بار حرف مفت بزند، درست است که هر ماه و هر هفته حرف مفت می زند، ولی دلیل نمی شود ما هم بیشتر داغ کنیم و بگوییم چرا حرف مفت می زنی و حقوق بشر در ایران نقض شده است.

البته صد تا دلیل دیگر هم داریم ولی می گذاریم بعدا که این سه تا دلیل را جواب دادند آنها را هم می گوئیم.