سیدحسن خمینی: فرار مغزها تکان‌دهنده است

نویسنده

سید حسن خمینی گفت: مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از نظر اخلاقی موضوعی مورد سوال است. کسی که در جامعه ای درس می خواند و رشد می کند، باید بداند که رفتن و بازنگشتن به آن جامعه نوعی ادا نکردن دین است.

به گزارش جماران، سید حسن خمینی در دیدار با مدیران و مسوولان ادارات مشارکت های مردمی آموزش و پرورش کشور، 
با طرح مساله فرار مغزها خاطرنشان کرد: مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از نظر اخلاقی موضوع مورد سوالی است. کسی که در جامعه ای درس می خواند و رشد می کند، باید بداند که محصول کدام جامعه است. باید بداند که رفتن و بازنگشتن به آن جامعه نوعی ادا نکردن دین است. مساله فرار مغزها موضوعی تکان دهنده است. کشورهای توسعه یافته از راه جذب نخبگانِ سایر کشورها، درآمد میلیاردی کسب می کنند. باید زمینه های مهاجرت نخبگان مورد بررسی قرار گرفته و برطرف شود.