چراغ سبز آمریکا برای بمباران ایران

نویسنده

» واشنگتن تایمز

حتی عربستان سعودی هم می داند باید فکری به حال برنامه هسته ای ایران کرد. گزارش های آخرهفته گذشته درباره اینکه عربستان به جنگنده های اسرائیل اجازه میدهد به منظور حمله به تأسیسات هسته ای ایران از آسمان آن کشور عبور کنند، تعجب برانگیز نیست.  نزدیکی اعراب و اسرائیل در سایه تهدیداتی که به طور مشترک از سوی تهران احساس می شود، در حال شدت گرفتن است. یک منبع مهم در اسرائیل در ماه مارس اعلام کرد: “باورتان نمی شود که چطور به کشورهای عرب میانه رو نزدیک شده ایم.”

جوزف  بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا نیز روز یکشنبه در دو نوبت اعلام کرد کشورش نمی تواند به یک “کشور مستقل” درباره حمله به ایران امر و نهی کند. ایالات متحده آشکارا مایل به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک  است، صرفنظر از آنکه موفقیت چنین راه حلی تا چه اندازه دست نیافتنی باشد. با این حال، درخصوص حمله نظامی یک کشور سوم به ایران، آمریکا نه با آن همکاری می کند و نه جلوی آن را می گیرد. در صحنه دیپلماتیک، چنین رویکردی را نشان دادن چراغ سبز می خوانند.

توافق اسرائیل با عربستان درباره اجازه عبور از آسمان آن کشور قابل درک است. فعلاً که این توافق علنی نشده، عربستان می تواند ادعا کند از چیزی خبر نداشته است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که عربستان هنوز آشکارا در مسیر محکومیت “خشونت طلبی صهیونیسم” حرکت نکرده است. به آمریکا نیز امکان انکار و بیخبری را می دهد، زیرا اسرائیل تصمیم به استفاده از فضای عربستان گرفته است.  

بمب هسته ای ایران اجتناب پذیر است. ناآرامی های سراسری در داخل ایران، بر احساس ناامنی رژیم دامن زده است. در همان هفته ای که اعتراضات ایران آغاز شد، محمد البرادعی مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی هسته ای اعلام کرد ایران در پی تسلیحات هسته ای است تا به دنیا این پیام را بدهد که “با تهران در نیافتید.”

گزارش های اخیر از آژانس هسته ای و مؤسسه علوم و امنیت ملی از عبور ایران از آستانه هسته ای در سال جاری حکایت می کنند. برآورد سازمان امنیت ملی آمریکا در سال 2007 نیز تخمین زده بود زودترین زمانی که ایران به توانمندی هسته ای دست پیدا می کند، سال 2010 خواهد بود. تا آن زمان، تنها شش ماه وقت باقی مانده است.

می توان با دقت بالا، حدود استراتژیک آن را تعیین کرد. ایران به مرحله ای نزدیک می شود که قادر به یک آزمایش تسلیحاتی است. ایران مجهز به تسلیحات هسته ای، خطری برای موجودیت اسرائیل، عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه است. آمریکا موضعی را انتخاب کرده که مانع از دستیابی ایران به توانمندی هسته ای نمی شود. بنابراین، سایر کشورها باید برای مهار این تهدید دست به کار شوند. اسرائیل صاحب کارآمدترین نیروها برای اجرای این عملیات است، البته به نظر می رسد سایر بازیگران منطقه ای نیز در چنین اقدامی، که انجام آن بدون شک آغاز شده، شرکت و همکاری خواهند کرد.

جای تأسف است که آمریکا برای مهار اشاعه جنگ افزار هسته ای در خاورمیانه، بار دیگر بر روی اسرائیل تکیه کرده است. البته تا زمانی که واشنگتن وارد مسیر صحیح نشود، شاید این بهترین رویکرد برای آمریکا باشد. 

منبع: واشنگتن تایمز- 7 ژوئیه 2009