افتضاح فروش خاطرات ملوانان انگلیسی

نویسنده

fayeturney446.jpg

دس براون، وزیر دفاع انگلیس، روز سه شنبه بخاطر چرخش 180 درجه ای دولت که – پس از آزاد اعلام کردن فروش خاطرات ملوانان- بار دیگر فروش این خاطرات را ممنوع کرد، زیر فشار انتقاد بیشتری قرار گرفت.

پیتر کیلفویل، وزیر سابق کار گفت که ارتش انگلستان با روشی که با این موضوع برخورد شده است، “مایه تمسخر” قرار گرفته است.

بعد از اینکه تعدادی از این ملوان ها که 13 روز در ایران زندانی بودند به تلویزیون آمدند، آقای براون اذعان داشت که این کار، موفقیت آمیز نبوده است.

او اصرار داشت که این اقدام سختی بوده است اما هرکس که در پذیرفتن آن نقش داشته است، به نتیجه موفقیت آمیزی نرسیده و از آن درس عبرت گرفته است.

ممنوعیت فروش داستان از سوی هر یک از افراد ارتش انگلستان، روز دوشنبه اعلام شد. اما آقای کیلفویل در برنامه امروز رادیو 4 بی بی سی گفت که آقای براون با گفتن این نکته که این تصمیم از سوی نیروی دریایی اتخاذ شده است، سعی دارد خود را از این “افتضاح” نجات بدهد.

آقای کیلفویل که در سال 2000 از کابینه استعفاء داده است، گفت: “این موضوع نه تنها بعید نیست، بلکه بسیار شبیه به اقدام هر وزیری است که می کوشد خودش را از یک موقعیت خجالت آور، نجات بدهد. در واقع حتی اگر این تصمیم از سوی نیروی دریایی گرفته شده باشد، باز هم او مسئول است و این یک افتضاح برای ارتش است”.

او گفت که وزیر دفاع، در مورد این مساله شعبده بازی کرده است، فقط من تعجب می کنم که حالا که به تعدادی از ملوان ها اجازه داده اند که داستان هایشان را چاپ کنند، چطور توانستند غول را به چراغ جادو بازگردانند.

مخالفان سیاسی نیز آقای بروان را متهم می کنند به اینکه دیر اقدام کرده است و و می گویند که وزارت دفاع با اجازه دادن به ملوان ها برای به حراج گذاشتن داستان هایشان، اقدام “وحشتناکی” انجام داده است. لیام فاکس، وزیر دفاع در”کابینه سایه”، گفت: “هر موقعیت و هر چیزی که مربوط به بازگشت ملوان ها به خانه است، به شکلی وحشتناک، رسیدگی شده است”.

منبع: دیلی میل، 10 آوریل 2007