ده فایده اشغال سفارت آمریکا

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

اشغال سفارت، اقدام سیاسی یا جرم سیاسی

یک: از صد نفری که سفارت آمریکا را گرفتند نود نفرشان ضمن قدردانی در سی سال بعد زندانی شدند و ده نفرشان در موسسات مختلف مشغول کار شدند و سفر و کاردار و پولدار و بعد وارد وزارت خارجه شدند تا در سی سال رابطه با آمریکایی را درست کنند که خودشان در سه روز قطع کرده بودند.

مرگ بر آمریکا باعث نابودی شوروی شد

دو: رابطه با آمریکا را قطع کردیم و آنقدر شعار مرگ بر آمریکا دادیم که شوروی بزرگترین دشمن آمریکا نابود شد و همه قدرت جهان به دست آمریکا افتاد.

همه کشورهای همسایه ایران آمریکایی شدند

سه: اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام چنان تاثیر مهمی در منطقه داشت که موجب شد کشورهای افغانستان و عراق و ترکیه اول طرفدار شوروی و بعد آمریکایی شوند و ما چون خیلی با آمریکا دشمن بودیم کمک کردیم تا آمریکا حکومت های مخالف آمریکا مثل افغانستان و عراق را در منطقه از میان ببرد و فقط خودمان تک و تنها دشمنش باقی بمانیم.

راهی برای از میان بردن خودمان

چهار: اشغال سفارت آمریکا قرار بود دو روز طول بکشد، ولی چون کم کم از آن خوشمان آمد سفارت آمریکا کم کم به یک نهاد در سپاه تبدیل شد و مردم ایران اینقدر آمریکا را نفرین کردند که عاشقش شدند و سالها رحل اقامت در آنجا افکندند و یک دهم جمعیت کشور به آنجا رفت و دو نخست وزیر و دو رئیس جمهور کشورمان بخاطر اشغال سفارت آمریکا کشته شدند.

 راهی برای افزایش محبوبیت آمریکا

پنج: یکی از مهم ترین فواید اشغال سفارت آمریکا این بود که متوجه شدیم که آمریکا که در سال 1980 با همه کشورهای خاورمیانه جز ایران دشمن بود، در اثر تلاش های ایران در دشمنی با آمریکا به جایی رسید که رابطه اش با همه کشورهای خاورمیانه جز ایران عالی شد و بعد که دیدیم آمریکا را نابود کردیم، شروع کردیم به نابود کردن خودمان.

 باعث آمریکایی شدن چپ های ایرانی

شش: فایده ششم اشغال سفارت آمریکا که در آن کلیه مخالفان از جمله دانشجویان، حزب الله، مجاهدین خلق، چریکهای فدائی خلق، جنبش مسلمانان مبارز، چپ های مذهبی کشور، مردم عادی همه و همه از آمریکا متنفر بودند، همگی عاشق آمریکا شدند، حزب اللهی ها به آمریکا پناهنده، چریکهای فدائی جهوریخواهان آینده، حزب توده دست از چپ برداشته، مجاهدین خلق مجاهد راه آمریکا گشته و کلا چنین تبلیغاتی در سی سال هیچکس برای آمریکا نکرده بود.

 نزدیکترین راه به بهشت

هفت: مهم ترین فایده اشغال سفارت آمریکا این بود که ما موفق شدیم با عراقی ها بجنگیم و تعداد زیادی از هموطنان مان با کمترین دردسر به بهشت بروند و خیال مان از اسمگذاری خیابانها راحت شود و استان خوزستان از میان برود و سی سال مشغول ساختنش خرابی های آن بشویم و زحمات زیادی برای ساختن آن بکشیم که اگرچه از نظر عملی فایده نداشته، ولی همین که موفق شدیم بخش مهمی از فرهنگ کشور را در خوزستان از میان ببریم خودش کار مهمی است.

پایان انقلابات ضدآمریکایی، آغاز انقلاب رنگی

هشت: یکی از مهم ترین فواید انقلاب ایران که موجب اشغال سفارت شد، همین که انقلاب ایران چنان مورد علاقه مردم جهان قرار گرفت که دیگر هیچ کسی از آن غلط ها نکرد و کلا تخم انقلاب را ملخ خورد و از انقلاب ایران به بعد که یک انقلاب ضدآمریکایی بود، همه انقلاب های نارنجی و سبز و آبی و خالخال و راه راه و بنفش و غیره همه انقلاب آمریکایی شد و  انقلاب کلا به عنوان راهی به عنوان مبارزه با آمریکا، تبدیل به راهی به نفع انقلاب توسط آمریکا شد. و این از فواید اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام بود.

دین افیون توده های نیست، نشادر توده هاست

نه: یک فایده دیگر اشغال سفارت آمریکا این بود که ما فهمیدیم که دین برخلاف تصور کمونیست های بی دین نه تنها « افیون» توده های نیست، بلکه « نشادر» توده هاست و می تواند باعث شود مردم متدینی که اصولا هیچ دلیلی برای دشمنی با آمریکا ندارند به جای اینکه زیر سایه دین حال کنند و بخوابند بروند و دنیا را به هم بریزند، تا جایی که بعد از سی سال نه تنها کمونیست ها دین را از میان نبردند، بلکه خودشان هم همگی مسلمان شدند و به قدرت اسلام ایمان آوردند.

جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

اشغال سفارت آمریکا نشان داد که اگر آمریکایی ها درهای شان را به روی مردم نبسته بودند، و بیخودی جوانان ما را در نوبت نگذاشته بودند، و الکی برای خودشان تبلیغ نکرده بودند. این جوانان عزیز روز جمعه، نه با پا، بلکه با سر، نه از در بلکه از دیوار، نه یک ساعت بلکه 444 روز به سفارت آمریکا رفته، و فرهنگ و عشق آمریکایی را نه با تبلیغات، بلکه با عشق می آموختند و تبلیغ می کردند. واقعا بچه های عزیز ممنونیم که عشق به آمریکا را در قلب ما جا دادید.