خط ونشان های مقام های ایرانی واسراییلی

نویسنده

iraniesraili486.jpg

مریم دستگیر

اظهارات مقامات غربی برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، تهدید های روزافزون امنیتی و گمانه زنی ها درخصوص افزایش فشار بر ایران، مقامات ایرانی را به موضع گیری واداشته است. درآخرین اظهارنظرها، محمدباقرذوالقدر، جانشین وزیرکشورگفته است که درصورت حمله آمریکا به ایران، منافع این کشور درکل دنیا ومنطقه به خطر خواهد افتاد.

ذوالقدر درجمع نیروهای عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گفته است: “ممکن است شروع یک شرارت در دست آمریکا باشد اما ادامه و خاتمه‌ آن دیگر در دست او نیست.” شائول موفاز معاون نخست وزیراسراییل نیزگفته است که اسراییل گزینه حمله نظامی به ایران را ازدستورکارخود خارج نساخته اگر چه در حال حاضر، گزینه دیپلماتیک را برگزیده است. اوگفته که وقتی موضوع برخورد با برنامه هسته ای به میان می آید، همه گزینه ها روی میزاست. اوتاکید کرده که گزینه نظامی آخرین راه حل خواهد بود.

طی هفته های گذشته مقامات آمریکایی ایران را متهم به ارسال سلاح برای طالبان کرده اند. درآخرین اظهار نظرها باب گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که نمی داند دولت ایران در این کاردست دارد و یا این سلاح ها قاچاق می شود. اتهامات جدید آمریکا درحالی مطرح می شود که نبرد با نیروهای طالبان بار دیگر بخشی ازتوجه نیروهای آمریکایی را درمنطقه به خود جلب کرده است. ازسوی دیگر، ایالات متحده طی ماه گذشته با تقویت ناوگان خود درخلیج فارس اعلام کرده است که از جریان انتقال نفت از تنگه هرمز مراقبت خواهد کرد. برخی ازمقامات نظامی ایرانی پیش از این گفته بودند که درصورت حمله احتمالی آمریکا به ایران، تنگه هرمز را ناامن خواهند کرد.

محمدباقر ذوالقدر در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرده است: “ ایران در طول 28 سال اخیر همه‌ی اقتدار و هیمنه‌ی آمریکا را به بازی گرفته و امروز تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیر برد سلاح‌های متوسط ماست. امروز اگر کوچک‌ترین خللی در امنیت منطقه و تنگه‌ی هرمز و خلیج فارس رخ دهد، قیمت نفت در آن واحد، به بشکه‌ای 250 دلار خواهد رسید و این برای کشورهای اروپایی و آمریکا مرگ اقتصادی و امنیتی را در پی خواهد داشت.”

اظهارات ذوالقدردرست پس ازآن اعلام می شود که درجلسه نشست مقدماتی کاندیداهای جمهوری خواه ریاست جمهوری خواه آمریکا، برخی ازآنها درپاسخ به این سوال که آیا درصورت ادامه برنامه هسته ای ایران درمسیر دستیابی به بمب اتمی به صورت تاکتیکی ازسلاح اتمی استفاده می کنید پاسخ مثبت دادند. رودی جولیانی، شهردارپیشین سابق نیویورک که یکی از قوی ترین کاندیداها ازسوی حزب جمهوری خواه محسوب می شود به صراحت ازخطر ایران و محتمل بودن استفاده ازچنین سلاح هایی سخن گفت و اظهارداشت که ایران باید متوجه شد که بمب اتمی غیرقابل قبول است. ایران بارها اعلام کرده است که برنامه هسته ای اش تنها برای مقاصد صلح آمیز وازجمله تهیه الکتریسیته است.

در سوی دیگر، شائول مفاز معاون نخست وزیراسراییل پس از گفت وگوهایی که با مقامات عالی رتبه آمریکایی درواشنگتن داشته به رادیو اسراییل گفته است که “تحریم ها بهترین راه برای عمل کردن علیه ایران است.” به گفته این مقام اسراییل مقامات این کشور وآمریکا تصمیم گرفته اند تا پایان سال جاری میلادی به “ارزیابی سودبخشی تحریم ها ومیزان نفوذ آن روی ایران” بپردازند. به نوشته رویتر، موفاز اشاره به این موضوع نکرده است که پس ازپایان این مدت گزینه پیش روی مقامات تل آویو وواشینگتن چه خواهد بود. موفاز گفته است که اسراییل وآمریکا توافق کرده اند که تحریم های دیگری که ایران با آن مواجه خواهد شد دو بخش دارد:” بخش اول، توسط شورای امنیت سازمان ملل اعمال خواهد شد. اگرتیزترکردن نوک تحریم ها توسط شورای امنیت سازمان ملل مورد موافقت قرارنگرفت سپس آیالات متحده اقدامات خودش را با دیگر کشورها پیش خواهد گرفت تا تحریم های اقتصادی ومالی را علیه دولت تهران اعمال کند واز بازسازی زیرساختارهای نفتی ایران جلوگیری کند.”

اوائل ماه جاری، جورج بوش و کاندولیزا رایس از دنبال کردن راه حل دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به بحران هسته ای ایران سخن گفته اند، اگر چه طی همین مدت منابع متعددی ازتلاش های جناج دیک چنی معاون رییس جمهوری آمریکا برای وارد کردن این کشور به جنگی دیگر خبر داده اند.

ایالات متحده پنج قدرت بزرگ جهانی را برای متقاعد کردن تهران برای تعلیق غنی سازی اورانیوم تحت فشار گذاشته است. آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه وچین قراراست روی قطعنامه جدید تحریم ایران تمرکزکنند.

کشورهای صنعتی گروه هشت دربیانیه مشترکی اعلام کرده اند که اگر تهران به خواست های سازمان ملل توجهی نکند، اقدامات بیشتری را علیه تهران دردستور کارقرارخواهند داد.