کشف آتش

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

من مطمئنم این آیت الله جنتی در آن انفجار اولیه، بیگ بنگ نقش داشته و احتمالا خودش طراحی انفجار را کرده بود، ولی شک دارم که قبل از آن جنتی به صورت جامد وجود داشت یا بصورت مایع یا گاز. قیافه طرف به گاز بیشتر می خورد، حتی تردید دارم که جنتی خدا را آفریده یا خدا جنتی را ایجاد کرده. چون اندازه ها و فرم جنتی به کار خدا خیلی شبیه نیست.

به هر حال جدا از اینکه آدم باید اول تخم مرغ را نیمرو کند، یا بعدش نیمروی آماده را بگذارد زیر مرغ که یک هفته دیگر بشود، مرغ کنتاکی، این موضوع مهم است که آیا جنتی در کشف آتش در سالهای جوانی اش هم حضور داشته یا نه، فکر می کنم حتی اگر در کشف آتش هم حضور نداشته باشد، احتمالا در خاموش کردنش حضور داشته یا اصولا کار خودش بوده.

شاید به دلیل فرق داشتن مجلس خبرگان با شورای نگهبان ( لطفا فرقش توی چشم تان نرود.) یا شباهت این دو به هم، یا به یک دلیل دیگر هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته مجلس خبرگان “مانند آتش نشانی است که در مواقع حساس حضورش قطعی می‌شود” البته معلوم نیست که مجلس خبرگان این آتش را با آب و مواد آتش زدا از بین می برد، یا اینکه با بیل خاموش می کنند.

فعلا که مجلس خبرگان قبلی نه منبع آبش پر است، نه مامورانش آمادگی دارند. چرخ هایش هم پنچر است، چراغش هم که روشن نمی شود، فعلا هم که آب و روغن قاطی کرده، فقط یک راننده دارد که هر هفته یک بار یک بوق می زند درباره رهبر بعدی و به محض اینکه بوق می زند، سر شریعتمداری و کوچک زاده و فیروزآبادی و جنتی و شیخ محمد یزدی جامعه مندرسین از پنجره کیهان و مجلس و سپاه و شورای نگهبان و جامعه مندرسین حوزه علمیه قم، بیرون می آید و شروع می کنند فحش دادن به هاشمی که چرا دوباره بوق زدی و آقا را از خواب پراندی.

حالا این ماشین آتش نشانی چطوری می خواهد آتش را خاموش کند، ما دیگر اهل این محل نیستیم، از یکی دیگر بپرسید.

 

کودکی زن بزرگ شده

آیت الله موسی شبیری زنجانی چنین فتوا داد که اگر “عکس کودکی با تصویر فعلی زن شباهت بسیار دارد به طوری که دیدن آن باعث تصور چهره فعلیِ وی می‌شود، جایز نیست.” و همچنین در این فتوا اضافه شده اگر تماشای عکس کودکی زنان نامحرم “باعث تحریک شهوت نشود و مفسده دیگری هم نداشته باشد، اشکال ندارد.” به عبارت دیگر:

 

داعش الاسلام

آقای حسین شریعتمداری هفته قبل گفته است: “ داعش ادامه فتنه ۸۸ است.“، به نظر من که معتقدم حرف راست را باید از بچه شنید و جیش این بچه تا چهل سالگی پاک است، چون ممکن است یک بچه تا چهل سالگی که هیچ حتی تا زمانی که شریعتمداری هم می شود، دچار بلوغ عقلانی نشده باشد و خودش دلیل حرفهای خودش را نداند، که هیچ مشکلی نیست، ما خودمان دلایل او را کشف می کنیم. حالا او خودش این کار را بلد نیست که این دیگر عیب ما نیست. پس دلایلی که ثابت می کند داعش ادامه فتنه هشتاد و هشت است برایتان می گویم، باشد که رستگار شوید ای ایمان آورندگان!

یک: جنبش سبز به دنبال احقاق رای مردم ایران بود، داعش هم به دنبال کسب قدرت در عراق و سوریه است و اصولا با هر رای گیری مخالف است.

دو: جنبش سبز طرفدار حقوق زنان بود و معتقد بود زنان باید در عرصه اجتماعی فعال باشند، داعش هم دقیقا اعتقاد داشت باید زن ها را کرد توی گونی و سر چهارراه فروخت.

سه: جنبش سبز از اساس با خشونت طلبی و رفتار خشونت آمیز مخالف بود، داعش هم معتقد است باید سر دیگران را باید برید، آنها را باید آتش زد و همجنسگرایان را باید از بالای ساختمان پرت کرد توی خیابان.

چهار: نماد جنبش سبز رنگ سبز بود، و داعش  نمادش رنگ سیاه است.

پنج: جنبش سبز معتقد بود مسلمانان و غیرمسلمانان برابرند، داعش هم معتقد بود مسلمانان از همه مردم برابرترند و باید بقیه را کشت تا این برابری مسلمانان باقی بماند.

شش: صف اول جنبش سبز را زنان تشکیل می دادند و آنان پیشگام این جنبش بودند، داعش هم معتقد بود زنان باید در خانه بمانند و منتظر باشند که شوهر مجاهد و صاحب شان یا یکی که حکم از بغدادی داشته باشد  بیاید خانه و ترتیب آنها را بدهد.

هفت: از جنبش سبز جوانان تحصیلکرده، دانشمند، هنرمند و نویسنده و زنان آزادیخواه حمایت می کردند و خودشان هم درون جنبش بودند، داعش هم جوانان تحصیلکرده، دانشمند، هنرمند و نویسنده و زنان آزادیخواه را دوست دارد که دستگیر کند و سرشان را ببرد یا آنها را به عنوان گروگان بفروشد.

هشت: جنبش سبز از هنر و ادبیات برای بیان خودش استفاده می کرد، داعش  دقیقا از قمه و شمشیر برای بیان نظرات خودش درباره سر و کله دیگران استفاده می کند. ولی مال داعش درازتر است.

نه: جنبش سبز یک جنبش اجتماعی ایرانی بود که برای احقاق حقوق مدنی تلاش می کرد، داعش هم طرفدار حقوقی مثل دزدی، گروگانگیری، آدم فروشی، خشونت و چیزهای دیگر است و دقیقا هم ایرانی است، ولی مال قسمت عربستان و ترکیه و سوریه و عراق و پاکستان ایران است.

ده:  جنبش سبز توسط اسلامگراهای تندرو مورد خشونت قرار گرفت و در این حالت هم دست به خشونت نزد، داعش هم خودش اسامگرای تندرو بود که بقیه را مورد خشونت قرار می داد و کلا توپ و تانک و شمشیر و قمه و مسلسل، خیلی هم اثر دارد.

یازده: جنبش سبز دشمنانی مانند شریعتمداری و احمدی نژاد و سردار همدانی و بذرپاش و هزار کوفت دیگر داشت اما این ها همه با داعش ته دلشان روابطشان خوب است.

نتیجه گیری اخلاقی: برای اینکه یک چیز ادامه یک چیز دیگر باشد، هیچ لزومی ندارد که شباهتی به آن داشته باشد، هر احمقی به این نظر می تواند اعتقاد داشته باشد.

نتیجه گیری فلسفی: شباهت دو گروه ممکن است در شباهت شان نباشد، فقط کافی است شما شریعتمداری باشید تا چنین چیزی را عمیقا درک کنید.

نتیجه گیری منطقی: وقتی کسی با تانک و شمشیر حمله می کند، گرفتن نتیجه گیری منطقی مثل این است که شما برای درک واقعیت به حرفهای حسین شریعتمداری گوش کنید.