تفرقه غزه هاله نور

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه داشتیم به این فکر می کردیم که ما خودمان با همین گوش خودمان شنیدیم که عده ای می گفتند " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” یا اینکه کسی به ما گفته بود که " من نگفتم هاله نور دیدم” یا اینکه اصولا رهبر فرزانه انقلاب چطور شده بود که سرش خورده بود به  دیوار و می گفت " پنجاه میلیون نفر برای حمایت از نظام به خیابان آمدند”  بعضی اوقات آدم ها یک چیزهایی را نمی شنوند. به همین دلیل  خواهش می کنم که به سووالات چهار و گاه پنج گزینه ای زیر پاسخ بدهند و پاسخنامه را بگذارند در کوزه آبش را بریزند پشت پای مسافر، من داشتم چی می گفتم؟

 

سووال اول: با توجه به اینکه رهبر گفت " پنجاه میلیون حامی نظام به خیابان آمدند” و احمدی نژاد گفت " من نگفتم در هاله نور بودم” رابطه ها را با ضرب المثل بیان کنید.

گزینه اول: درازی رهبر به پهنای احمر [که به ضرورت قافیه دال به ر تبدیل شده]

گزینه دوم: حرفات مفت، کفشات جفت.

گزینه سوم: آب تو ارادون می گرده جوب تو پاستور.

گزینه چهارم: همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاد.

گزینه پنجم: دست به دنبک هرکی بزنی صدا درمی آد.

 

سووال دوم: " رهبر نظام بر وحدت و اجتناب از هرگونه اختلاف تاکید کرد”، این جمله چه اشکالی دارد؟

گزینه اول: این جمله را باید قبل از دعوای لاریجانی می گفت.

گزینه دوم: این جمله را باید قبل از دعوای حسن خمینی می گفت.

گزینه سوم: این جمله را باید قبل از دعوای رفسنجانی می گفت.

گزینه چهارم: این جمله را باید قبل از دعوای موسوی می گفت.

گزینه پنجم: این جمله را باید قبل از دعوای خاتمی می گفت.

گزینه ششم: بابا شوخی می کنه، چرا جدی می گیرین؟

 

سووال سوم: کیهان از قول فرید ذکریا نوشت " مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک که مدتی در ایران زندانی بود، عقیده دارد آیت الله خامنه ای محبوب ترین سیاستمدار در ایران است.” به نظر شما بازجوی اوین چه اتهامی به مازیار بهاری زده بود؟

گزینه اول: دروغ بستن به رهبری

گزینه دوم: اشاعه اکاذیب و دادن القاب دروغین به رهبر نظام

گزینه سوم: فقط آوردمت اینجا ببینم واقعا به این حرف اعتقاد داری یا قاط زدی؟

گزینه چهارم: راوی اش کیهانه، فردا دروغش درمی آد.

 

سووال چهارم: با توجه به اینکه معاون وزارت نفت گفت: " زمستان بحران گاز داریم.” چهارفصل را در چهار جمله توصیف کنید؟

گزینه اول: بهار بحران سیل و زلزله و آلودگی هوا داریم.

گزینه دوم: تابستان بحران خاموشی برق داریم.

گزینه سوم: پائیز بحران توزیع نفت داریم.

گزینه چهارم: اصولا هم سووال هم پاسخ های اول تا سوم صحیح است.

 

سووال پنجم: با توجه به اینکه قبلا نوبت صانعی و جوادی آملی و نوری زاد و باهنر و مطهری و حسن خمینی بود و حالا نوبت علی لاریجانی است، پیش بینی کنید نفر بعدی کیست؟

گزینه اول: عسگراولادی و موتلفه غارتگران بازار اعدام باید گردند.

گزینه دوم: صادق لاریجانی، صاحب زمین بسیار اعدام باید گردد.

گزینه سوم: جنتی وابسته، نفوذی تا دسته، نابود باید گردد.

گزینه چهارم: خامنه ای کمونیست، نابود باید گردد.

 

سووال ششم: جمله " گرایش به دشمن موجب خروج از نظام است.” که توسط خامنه ای بیان شده در کدام زمان صحیح تر است؟

گزینه اول: ده سال قبل رابطه با دشمن موجب دشمنی با نظام بود.

گزینه دوم: چهار سال قبل، حرکت به نفع دشمن موجب خروج از نظام بود.

گزینه سوم: یک سال قبل، اقدام مورد استفاده دشمن موجب خروج از نظام بود.

گزینه چهارم: امسال گرایش به دشمن موجب خروج از نظام است.

گزینه پنجم: یک سال بعد، خواب دیدن دشمن نشانه جاسوسی علیه نظام است.

گزینه ششم: تندنرو، می افتی پائین می میری ها!

 

سووال هفتم: غلامرضا خواجه معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: " حجم بدن دانشجویان دختر نباید معلوم شود.” چه راهی وجود دارد که حجم بدن دختران معلوم نشود؟

گزینه اول: کلا لباس چهارگوش باشد و زیرش چرخ داشته باشد.

گزینه دوم: کلا گرد باشد و از مرکز شکم به یک اندازه فاصله داشته باشد.

گزینه سوم: بهتر است دختران حجم نداشته باشند.

گزینه چهارم: دختران حجم داشته باشند ولی کاملا مسطح باشند.

گزینه پنجم: دختران حجم داشته باشند، ولی پسران چشم نداشته باشند.

گزینه ششم: مسوولین دانشگاه بیماری شان را زودتر درمان کنند.

 

سووال هشتم: غلامرضا خواجه در مورد لباس پسران گفت: " نباید شلوار کوتاه و تنگ باشد که با حرکتی قسمتی از بدن پسر معلوم شود.” این خواجه احتمالا چه رویکردی دارد؟

گزینه اول: یک خواجه آنگلوفیل است.

گزینه دوم: یک خواجه روسوفیل است.

گزینه سوم: یک خواجه فرانکوفیل مطمئنا نیست.

گزینه چهارم: یک خواجه پدوفیل است.

گزینه پنجم: پدوفیل که خواجه نمی شود.

 

سووال نهم: در جریان کتک کاری کوچک زاده با علی مطهری وی با پرتاب شیئی به طرف او، گفت بتمرگ سرجات پفیوز. به نظر شما این واقعه در کجا روی داده است؟

گزینه اول: چاله میدان اسلامی

گزینه دوم: دروازه غار اسلامی

گزینه سوم: یک زورخانه اسلامی 

گزینه چهارم: مجلس شورای اسلامی

 

سووال دهم: آیت الله خزعلی گفت " اگر یک روز کیهان را نبینم، در آن روز ناراحتم.” با توجه به اینکه پسر شخص مذکور پزشک است، بیماری وی را حدس بزنید.

گزینه اول: هالوسیناسیون با اعمال شاقه

گزینه دوم: پارانویای مزمن تاریخی

گزینه سوم: شیزوفرنیای درمان نشده بدخیم

گزینه چهارم: تمایل بیمارگونه به شیشه یا سبزی پاک کردن.

 

سووال یازدهم: حالا که علی لاریجانی به رجانیوز گفته است " دهن دریده، بی منطق و غوغاسالار هستید.” در مرحله بعد چه باید کرد؟

گزینه اول: سنگ پرت کنیم.

گزینه دوم: بیاندازیمش توی جوب آب ببرد.

گزینه سوم: با لگد بزنیم توی شکمش.

گزینه چهارم: یک فیلسوف از این کارها نمی کند، ولی با او از این کارها می شود.

 

سووال دوازدهم: احمدی نژاد گفت: " روسیه از بیانیه تهران حمایت کند.” جواب روسیه احتمالا چیست؟

گزینه اول: " تی ایزدواشیسیا نادو منوی” یعنی " باشه بهش می گم”

گزینه دوم: " دوبرو پوژالووات” یعنی " چشم، گذاشتم برات”

گزینه سوم: " اتووسه دلیا واس” یعنی " می ریزم به حسابت نقدش کن”

گزینه چهارم: " اوسپوکویسیا” یعنی " ول بده بابا”