تحریم های اقتصادی نتیجه عکس دارند

نویسنده
رنو ژیرارد

» شیرین عبادی در مصاحبه با فیگارو

شیرین عبادی که به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق زنان در ایران، در سال 2003 جایزه صلح نوبل را از آن خود کرده ‏است، در مصاحبه ای با فیگارو به بحث پیرامون ضرورت توقف غنی سازی اورانیوم و همچنین عدم کارآیی تحریم های اعمال ‏شده از سوی جامعه بین الملل می پردازد.‏

 

‎ ‎آیا شما از وقوع جنگ بین ایران و امریکا نگران هستید؟‎ ‎

بله، نگرانم. درست به مانند مردم ایران. زمانی که جرج بوش و کاندولیزا رایس از “گزینه” بمباران ایران سخن می گویند، مطمئناً ‏نگرانی هم وجود دارد.‏

 

 

‎ ‎به نظر شما چه مسأله ای می تواند باعث جلوگیری از وقوع این جنگ شود؟‎ ‎

منطق بین دو طرف. از طرف ایران، منطق حکم می کند به توصیه های سازمان ملل گوش دهد. برای مردم ایران به هیچ وجه ‏منطقی نیست که پشت یک دیوار بمانند و بگویند که ما هیچ رابطه ای با جهان خارج نداریم. تمامی کشورهای جهان از ما می ‏خواهند که برنامه غنی سازی اورانیوم را متوقف کنیم و به همین دلیل منطقی نیست که این کار را نکنیم. ‏

از طرف امریکا، منطق حکم می کند که از ماجراجویی نظامی و فاجعه بار خود در عراق درس بگیرد. امریکا به هیچ وجه نباید به ‏صورت نظامی به ایران حمله کند. مردم ایران ملتی غیور و مقاوم هستند و به شدت از خود دفاع خواهند کرد.‏

 

 

‎ ‎آیا اعمال تحریم های بازرگانی راه حل بهتری برای مجاب کردن تهران به تغییر در سیاست هسته ای خود نیست؟‎ ‎‎ ‎

تحریم های اقتصادی هیچ گاه کارساز واقع نمی شوند، زیرا چنین تحریم هایی همیشه به مردم ضربه می زنند تا به دولتمردان. مردم ‏ایران هیچ گاه اعمال تحریم های اقتصادی را تصدیق نخواهند کرد. برعکس چنین تحریم هایی می تواند مردم را علیه غرب ‏بشوراند. من به تحریم های سیاسی معتقدم: به حداقل رساندن روابط سیاسی با یک حکومت دیکتاتور می تواند مفید واقع شود.‏

از زمانی که پرونده هسته ای به این حد از اهمیت رسیده، در غرب دیگر کمتر به افزایش نقض حقوق بشر در ایران پرداخته می ‏شود. وضعیت زنان و آزادی آنان روز به روز تحلیل می رود. حق آزادی بیان به سخره گرفته می شود: مطبوعات مستقل از سوی ‏حکومت توقیف و برخی روزنامه نگاران به زندان افتاده اند. تظاهرات و تجمعات دانشجویی به شدت سرکوب می شوند.‏

 

 

‎ ‎آیا شما با جدایی دین از سیاست در ایران موافق هستید؟‎ ‎

بله، من موافق جدایی دین از سیاست هستم. آمیختن دین و سیاست به دولتمردان اجازه می دهد تا از اعتقادات عمیق مذهبی در نزد ‏اکثریت ایرانیان به نفع خود سودجویی کنند. امروز هرکس که تأییدیه مقامات مذهبی را نداشته باشد نمی تواند در انتخابات شرکت ‏کند. ولی این تنها مانع نیست. سیاست ایران از سوی سپاه پاسداران انقلاب نیز تحت کنترل است.‏

 

منبع: فیگارو، 27 اکتبر ‏

 

مترجم: علی جواهری