این دولت توی دهن ما می زند!

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

کمال دانشیار گفت: « وزارت نفت بدون وزیر بهتر اداره می شود.» آگاهان گفتند: طبیعی است، مملکت بدون رئیس جمهور هم بهتر اداره می شود. همین کمال دانشیار گفت: « دولت احمدی نژاد دولت شگفتی هاست.» آگاهان برخی از شگفتی های دولت احمدی نژاد را برشمردند:

شگفتی در هماهنگی: دولت نهم بیشترین هماهنگی با مجلس و سایر قوا را داشت و مورد حمایت کامل رهبری بود، این دولت کابینه یکدستی را تشکیل داد که چهار وزیر آن از مجلس رای اعتماد نگرفتند، دو وزیر آن استعفا دادند و سخنگوی آن چهار شغل دارد.

شگفتی اقتصادی: دولت نهم بیشترین درآمد تاریخ بیست سال اخیر دولت در ایران را داشت و بدترین وضع اقتصادی را در بیست سال گذشته برای مردم ایجاد کرد.

شگفتی های ورزشی: دولت تمام سرمایه گذاری اش را برای پیروزی تیم ملی فوتبال صرف کرد، در نتیجه تیم ملی بسکتبال قهرمان آسیا شد و تیم ملی فوتبال حذف شد.

شگفتی سیاست خارجی: رئیس جمهور بیشترین سفر خارجی را در بیست سال گذشته انجام داده تا روابط ایران را با جهان بهبود بخشد، در نتیجه جهانیان با دیدن رئیس جمهور با ایران دشمن شدند.

شگفتی امنیتی: دولت به یک و نیم میلیون زن و مرد ایرانی تذکر اخلاقی داد، در نتیجه برای اولین بار در تاریخ ایران پدیده تجاوز دسته جمعی به زنان در زمان دولت نهم اتفاق افتاد.

شگفتی در رسیدن به نتیجه: دولت به هیچ کدام از وعده هایی که داد عمل نکرد، در عوض کارهایی را کرد که گفته بود نمی کند.

شگفتی ضد صهیونیستی: دولت ایران برای اولین بار در جهان بطور رسمی خواستار نابودی اسرائیل از روی نقشه جهان شد و باعث شد که اسرائیل که تا پیش از این کشور محبوبی نبود، محبوبیت پیدا کند.

شگفتی فلسطینی: دولت با تمام قوا از پیروزی فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع کرد، در نتیجه فلسطینی ها به جان هم افتادند و همدیگر را کشتند.

شگفتی منطقه ای: دولت ایران تلاش کرد تا جهان اسلام را علیه آمریکا و غرب متحد کند، در نتیجه کشورهای منطقه که تا قبل از تلاش های دوستانه ایران، با ما دوست بودند، علیه ایران متحد شدند.

شگفتی علمی: دولت برای اینکه مدیریت علمی را حاکم کند، کاری کرد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعطیل شد.

شگفتی هسته ای: دولت برای اینکه از حق مسلم مردم ایران از انرژی هسته ای که به رسمیت شناخته می شد و کسی با آن مخالفتی نداشت، دفاع کند، کاری کرد که در یک سال سه قطعنامه شورای امنیت علیه غنی سازی صادر شود و ایران خودش فعالیت هسته ای را متوقف کند.

شگفتی غنی سازی: دولت های قبلی در مورد دستیابی به انرژی هسته ای کارهایی می کردند، اما چیزی نمی گفتند، دولت احمدی نژاد در این مورد هر روز حرف می زد، اما کارهایی که شده بود متوقف شد.

شگفتی در گروگان گیری: دولت ایران که پنج نفر از اعضای رسمی اش توسط آمریکا گروگان گرفته شده بودند، پانزده ملوان انگلیسی را که به آبهای ایران تجاوز کرده بودند، دستگیر و یک هفته بعد با دادن هدایایی آزادشان کرد، بعد پنج ایرانی - آمریکایی که برای دیدن خانواده شان به ایران آمده بودند، به عنوان جاسوس آمریکا دستگیر کرد.

شگفتی در آزادی بیان: یکی از مهم ترین شگفتی های دولت نهم این بود که رئیس آن در حضور دانشجویانی که علیه او شعار می دادند و عکس اش را آتش می زدند، حاضر شد و اجازه داد که آنان نه تنها علیه رئیس جمهور شعار دهند، بلکه فیلم آن نیز از تلویزیون پخش شود، پس از شش ماه دانشجویان دستگیر و زندانی شدند.