اتحادیه روزنامه نگاران ایرانی تشکیل می شود

نویسنده

» با همیاری فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران

اتحادیه روزنامه نگاران ایرانی به زودی با یاری فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ)، تشکیل خواهد شد.در جلسه مقدماتی راه اندازی این اتحادیه صنفی که در کپنهاگ و به ابتکار انجمن روزنامه نگاران این کشور برگزار شد، علاوه بررئیس فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، رئیس اتحادیه سردبیران روزنامه های دانمارک، دبیرکل انجمن بین المللی روزنامه ها (WAN)، و مدیر مرکز بین المللی حمایت از رسانه ها (IMS) حضور داشتند و پس از شنیدن  توضیحات همکاران ایرانی خود به بررسی رهیافت های عملی و فوری حمایت از روزنامه نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور پرداختند.

سرکوب بی سابقه روزنامه نگاران در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که به بازداشت صدها روزنامه نگار و مخفی شدن یا خروج دهها تن دیگر انجامید، بیش از هر چیز توجه و همدلی روزنامه نگاران سراسر جهان با همکاران دربندشان در ایران را به دنبال داشته است.

در ماههای گذشته بسیاری از مجامع مرتبط با روزنامه نگاری و رسانه ها نسبت به وضعیت روزنامه نگاران ایرانی و بدل شدن ایران به بزرگترین و خطرناک ترین زندان روزنامه نگاران در جهان هشدار داده و با همکاران ایرانی خود ابراز همبستگی کرده اند.

در حالی که حدود پنجاه روزنامه نگار ایرانی در بازداشتگاه های مختلف اسیرند، دهها تن دیگر نیز از بیم دستگیری، شکنجه و واداشته شدن به اعترافات دروغین به زندگی مخفی روی آورده اند. همچنین برآورد می شود از تیرماه گذشته تا کنون بیش از صد روزنامه نگار از کشور خارج شده اند که بسیاری از آنها در شرایط زیستی و روانی نامناسبی به سر می برند.

انجمن روزنامه نگاران دانمارک به منظور  یاری رسانی به همکاران ایرانی خود در هفته گذشته از برخی از روزنامه نگاران ایرانی دعوت کرد تا در جلسه ای با حضور دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ)، دبیرکل انجمن بین المللی روزنامه ها (WAN)، مدیر مرکز بین المللی حمایت از رسانه ها (IMS) و اتحادیه سردبیران دانمارک به بررسی رهیافت های عملی و فوری حمایت از روزنامه نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور بپردازند.

 

 

در این جلسه که نوشابه امیری، نیک آهنگ کوثر، امید حبیبی نیا و گلنوش نیک نژاد از اعضای موسس انجمن روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور و نماینده ای از شبکه بین المللی روزنامه نگاران (IJnet) حضور داشتند، در باره راهکارهای مختلف حمایت از روزنامه نگاران بحث و تصمیم گیری شد.

محورهای اصلی مورد بحث این جلسه عبارت بود از:

-         راهکارهایی برای حمایت از آزادی بیان در ایران و حمایت از روزنامه نگاران و سردبیران در داخل کشور تا قادر به ادامه فعالیت حرفه ای خود باشند.

-         شیوه های حمایت از روزنامه نگاران پناهجو و پناهنده.

-         تقویت جریان خبررسانی آزاد برای روزنامه نگاران ایرانی

در این زمینه برخی از روزنامه نگاران به تشریح مهمترین جنبه های موارد فوق از جمله نیاز به جلب حمایت همگانی به ویژه افکار عمومی کشورهای اروپایی برای همسویی با روزنامه نگاران ایرانی که در خطرناک ترین شرایط به سر می برند  و به فراموشی نسپردن نقض دائمی و سیستماتیک حقوق بشر که پس از بالیدن جنبش اعتراضی در ده ماه گذشته بدل به سرکوب لجام گسیخته شده و همچنین نیاز به رسانه های مستقل، آموزش برای روزنامه نگاران ایرانی و زمینه های مناسب برای ادامه فعالیت حرفه ای در خارج از کشور پرداختند.

در همین راستا تاسیس انجمن روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور که می تواند منشاء و مبداء بسیاری از فعالیت های حرفه ای، حمایتی و آموزشی باشد مورد تاکید قرار گرفت و تاسیس آن با حمایت دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و دبیرکل اتحادیه بین المللی روزنامه ها روبرو شد.

پس از پایان این نشست، یک کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران روزنامه های سراسری دانمارک، خبرگزاری ها و رسانه های تخصصی برگزار شد که در ابتدا مونس بیارگد، رئیس هیات مدیره انجمن روزنامه نگاران دانمارک به عنوان میزبان اصلی این نشست گفت:  این گردهمایی به منظور دستیابی به راه حلی عینی و فوری برای مشکلات روزنامه نگاران ایرانی برپا شده است. ما امیدواریم بتوانیم بیشتر از پیش در عمل از همکاران ایرانی خود که تحت سرکوب هستند پشتیبانی کنیم. ما برای رسیدن به این نتیجه از دولت های اروپایی خواهیم خواست که گام های بیشتری در این راستا بردارند.

سخنران بعدی، آیدن وایت دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران بود که از جمله گفت:  وضعیت روزنامه نگاران ایرانی به یک موضوع بین المللی بدل شده است. اینکه روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور بتوانند شبکه ای مستقل ایجاد کنند که بتواند صدای روزنامه نگاران ایرانی را به گوش همگان برساند بسیار اهمیت دارد.

موضوع دیگر مورد بحث این جلسه، حمایت از روزنامه نگاران گمنام و نه چندان مشهوری بود که به دلیل اشتغال به حرفه خود با خطر و یا بازداشت مواجه شده اند.

آیدن وایت در این مورد تاکید کرد: اتحادیه اروپا باید واکنشی بسیار قوی تر و قاطعانه تر نسبت به وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران از خود نشان بدهد.اروپا باید به روزنامه نگارانی که به دلیل سرکوب از ایران خارج شده اند بلافاصله پاسخ بدهد و آنها را بپذیرد زیرا این موضوعی است که به ماهیت حمایت از حقوق بشر در سیاست های اروپا مربوط می شود و بورکراسی نباید مانع آن شود.

یسپر هابرگ، مدیر مرکز بین المللی حمایت از رسانه ها نیز در این کنفرانس خبری گفت: ما امیدواریم که این جلسه به سرآغازی برای جلب حمایت عملی از روزنامه نگاران ایرانی بدل شود.

در این جلسه همچنین روزنامه نگاران ایرانی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند از جمله نیک آهنگ کوثر به تلاش هایی که برای حمایت از روزنامه نگاران پناهجو صورت گرفته اشاره کرد.

نوشابه امیری به ضرورت حمایت از روزنامه نگاران زندانی و خانواده های آنها در داخل کشورو همچنین روزنامه نگارانی که در شرایط مخفی به انجام رسالت حرفه ای خویش مشغولند، اشاره کرد، امید حبیبی نیا از لزوم تشکیل انجمن روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور برای حمایت از روزنامه نگاران داخل و خارج از کشور و استقلال و حرفه گرایی آن و گلنوش نیک نژاد در مورد نقش سازمان های بین المللی حرفه ای در زمینه روزنامه نگاری و رسانه ها برای حمایت از روزنامه نگاران ایرانی سخن گفتند.

گفتنی است که مقدمات تشکیل انجمن روزنامه نگاران ایرانی در خارج فراهم آمده و اساسنامه آن به زودی برای نظرخواهی از کلیه روزنامه نگاران ایرانی منتشر خواهد شد.