توپ، تانک، فوتوشاپ، دیگر اثر ندارد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

کلا دقت کردید چقدر در صحنه تکنولوژِی داریم پیشرفت می کنیم و موفق شدیم ۱۰۵ درصد مشکلات کشور را از همین نظر حل کنیم؟ مثلا همین فوتوشاپ یا بقول برادر الهام پی هوتوشاپ، خودش مهم ترین ابزار تولید اسلحه کشور است. اصلا پیشرفت علمی بیداد می کند. ملت ما در اینترنت پیشرفت می کند، دولت ما در فیلترنت، ملت یعنی همان دشمنان در تولید تلویزیونی پیشرفت می کنند، حکومت در پارازیت، دشمنان ما ده سال طول می کشد یک هواپیما با هزار بدبختی می سازند، نجارهای ما ماکت هواپیما می سازند که تا مریخ می رود، دشمن پناهگاه می سازد، ما در قرارگاه خودمان بدون هیچ حمله ای صد تا تلفات می دهیم. با مقوا امام درست می کنیم به چه خوبی. بیخودی نبود که دکتر می گفت اولین قدرت علمی جهان می شویم. همه آنها یک طرف، سردار طائب یک طرف.