استالین! خاک برسرت!

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

واقعا افتخار بر ما باد که در جهان دروغین امروز، کاری کردیم که استالین و گوبلز به احمدی نژاد می گویند ما در نمی آئیم، تو در بیا. حالا مگر در می آید؟ اصلا شما توجه کردید که چه اتفاق نیکویی در مملکت رخ داده و هر کسی هر خبری به هر دلیلی بخواهد منتشر می کند؟ مثلا همین خبرگزاری فارس یک تیتر زده به این گندگی (بزرگترین چیزی که نزدیک تان است نگاه کنید) که “سه میلیون فرانسوی بی خانمان هستند.” بعد در توضیح همین تیتر که نشان می دهد سه میلیون فرانسوی بی خانمان هستند، نوشته “براساس نتایج تحقیقی که موسسه ملی آمار فرانسه منتشر کرده است، شمار بی خانمان ها یا دارای اقامت موقت در فرانسه در سال 1389، به دویست و پنجاه هزار نفر رسید، اما شمار افرادی که وضع مسکن مناسب ندارند، در این کشور تا پایان سال 1389 به دومیلیون و نهصد هزار نفر رسید.” پس می توان نتیجه گرفت در روسیه 200 میلیون نفر بی خانمان هستند، چون مسکن مناسب ندارند، در ایران چهل میلیون بی خانمان هستند، در عراق 103 درصد مردم بی خانمان هستند و قس علیهذا. واقعا آدم حرص می خورد وقتی این همه خبرنگار که کارشان بی خانمان کردن مردم است می بیند. اما شما نباید زیاد حرص بخورید، شما به سووالات زیر پاسخ بدهید و سعی کنید جواب های مناسب برایش پیدا کنید. حالا اگر خواستید از گزینه های ما هم استفاده کنید چه بهتر، وگرنه هر کاری خواستید بکنید.

 

سووال اول: این جمله فرهاد دلق پوش را کامل کنید " فساد در …. در حال نهادینه شدن است.”

گزینه اول: فساد در سیستم دولتی در حال نهادینه شدن است.

گزینه دوم: فساد در سیستم بانکی در حال نهادینه شدن است.

گزینه سوم: فساد در سیستم اجتماعی در حال نهادینه شدن است.

گزینه چهارم: فساد در نیروی انتظامی در حال نهادینه شدن است.

گزینه پنجم: کلا هر چی دوست دارید جاش بگذارید.

 

سووال دوم: اگر صفار هرندی گفته باشد “مکتب ایرانی مقدمه فتنه جدید است.” حالا با این فتنه جدید چکار کنیم؟

گزینه اول: می دهیم آقا بخوردش.

گزینه دوم: خودش استعفا می دهد می رود.

گزینه سوم: همه را کفن می کند بعد می رود هند پیش مرتاض هندی از توی صندوق مارهایش رای می کشد بیرون.

گزینه چهارم: فعلا همان فتنه ای که زائیدی بزرگ کن، تا بعدی اش برسد.

 

سووال سوم: با توجه به اینکه “نام هفت ایرانی در فهرست 500 هنرمند برتر جهان قرار دارد.” و از این هفت ایرانی سه نفرشان مهاجرند، کدام شعر در این مورد درست است.

گزینه اول: هنر نزد ایرانیان است، یک درصد.

گزینه دوم: هنر یک صدم نزد ایرانیان است و بس.

گزینه سوم: هنر نزد ایرانیان بود و رفت.

گزینه چهارم: هنر نزد ایرانیان است و ممنوع می باشد.

 

سووال چهارم: غلامحسین الهام باز هم به هاشمی حمله کرد. چرا؟

گزینه اول: چون در کار خانه به همسرش کمک می کند.

گزینه دوم: چون فاطی نمی تواند همه کارها را به تنهایی بکند.

گزینه سوم: چون می خواست به زنش کمک بکند که در اشپزخانه دستش بند است

گزینه چهارم: چون قرص هایش را نخورده بود.

گزینه پنجم: چون معالجات پزشک موثر واقع نیافتاد.

 

سووال پنجم: در جمله “رئیس کل گمرک ایران عوض شد.” چه چیزی تازگی دارد؟

گزینه اول: کلمه “شد” تازگی دارد، چون قبلا “کرد” می آمد.

گزینه دوم: " عوض شد” تازگی دارد، چون “برکنار شد” استفاده می شد.

گزینه سوم: “رئیس کل گمرک” تازگی دارد، چون وزیر و مشاور هر روز عوض می شود.

گزینه چهارم: بیچاره رئیس کل گمرک مگر چه کار خوبی کرده بود که عوض شد؟

 

سووال ششم: جمله آقای خامنه ای که “بدون تردید دشمن در جدا کردن مردم از نظام اسلامی شکست خورده است.” از چه سبک ادبی پیروی می کند؟

گزینه اول: تخیل آزاد

گزینه دوم: رئالیسم جادوئی

گزینه سوم: سوررئالیسم جادوئی

گزینه چهارم: یک سور هم به سوررئالیسم جادوئی زده است.

 

سووال هفتم: به نوشته خبرگزاری فارس “بی خانمان های فرانسوی ساختمان نزدیک کاخ الیزه را اشغال کردند.” اگر بی خانمان های ایرانی ساختمان نزدیک بیت رهبری را اشغال می کردند، چه اتفاقی می افتاد؟

گزینه اول: جنگ جهانی سوم

گزینه دوم: انقلابی بزرگتر از انقلاب دوم

گزینه سوم: زر نزن، امکان نداره.

گزینه چهارم: خودت زر نزن، داریم سووال می کنیم، بی تربیت!

 

سووال هشتم: مجموعه بیانات رهبر انقلاب درباره فتنه 88 منتشر شد. اسم سه فصل از کتاب مذکور را بگوئید.

گزینه اول: خواص بی بصیرت، عوام با بصیرت، عوامل با بصیرت.

گزینه دوم: فتنه دشمن، دشمنان بی جیره و مواجب، دشمنان دوست نما.

گزینه سوم: سربازان جنگ نرم، افسران جنگ نرم، چیز رهبران جنگ نرم.

گزینه چهارم: دشمنان بزرگ، دشمنان متوسط، دشمنان کوچک

 

سووال نهم: حالا که علی مطهری گفته “احمدی نژاد و مشائی در پی جذب آرای موسوی هستند.” از چه راهی می توانند آرای موسوی را جذب کنند؟

گزینه اول: از طریق چیز موسوی

گزینه دوم: از طریق چیز احمدی نژاد که حاج منصور گفت.

گزینه سوم: هم خوشگلند هم خوب تار می زنند، چیزی کم ندارند.

گزینه چهارم: آدمی که چیز داشته باشد که کودتا نمی کند.

 

سووال دهم: با توجه به گفته وزیر ارتباطات که “دخالتی در فیلترینگ نداریم.” پس چه کسی دخالت دارد؟

گزینه اول: وزارت بهداشت و درمان

گزینه دوم: کمیته امداد غیبی

گزینه سوم: وزارت راه و مسکن و ترابری

گزینه چهارم: وزارت معادن و فلزات نامکشوف