شیوه های مدیریت علمی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای اینکه احمدی نژاد قبل از روی کار آمدنش اعلام کرد که اگر رئیس جمهور شود، می خواهد مدیریت علمی را در ایران اجرا کند، و با توجه به اینکه ایشان به نظر می رسد رئیس جمهور شده است، البته ممکن است خودش این موضوع را قبول نداشته باشد، و مدیریت علمی نیز در این دو سال الحق والانصاف اجرا شده و در اثر همین مدیریت علمی جهان در دو سال اخیر تبدیل به انبار باروت شده و امروز هم اعضای تحکیم بکلی دستگیر و سالگرد 18 تیر با تکرار آن برگزار شد، بخشی از نمونه های مشخص و روشن و بارز و درخشان ( با شریعتمداری اشتباه نشود) این مدیریت علمی، بشرح زیر عنوان می گردد:

مدیریت علمی دانشجویان: ما تعدادی دانشجو داریم در تشکیلاتی به نام دفتر تحکیم وحدت که این افراد با دولت مخالفند، بهترین راه مدیریت علمی برای برخورد علمی با این دانشجویان چیست؟

پاسخ: همه شان را دستگیر می کنیم، اگر مادر یکی شان هم برای اعتراض به دستگیر شدن پسرش آمده بود، مادرش را هم دستگیر می کنیم و دفترشان را هم می بندیم، اگر هم کسی اعتراض کند از طریق علمی او را کتک می زنیم.

مدیریت علمی رسانه ها: ما پنج رسانه مخالف دولت و سیصد و بیست رسانه تحت اختیار دولت داریم، از طرفی رئیس جمهور معتقد است رسالت رسانه آگاهی بخشی است، دولت با این رسانه ها چگونه باید علمی ترین نوع برخورد را بکند؟

پاسخ: دولت برای برخورد علمی با رسانه ها، اول دو تا از رسانه های مخالف را تبدیل به رسانه موافق می کند، بعد سه تای دیگر را که هنوز مخالفند می بندد، بعد برای برخورد علمی در کنار 320 رسانه طرفدار دولت، پنج رسانه جدید طرفدار دولت هم ایجاد می کند که فضای نقد کاملا علمی شود.

مدیریت علمی معلمان: تعدادی معلم مدتی است که به میزان حقوق و دستمزد خود اعتراض جدی دارند و بخاطر آن تحصن کرده اند، برای برخورد علمی با آنها باید چه کنیم؟

پاسخ: کسانی که تحصن کردند دستگیر می کنیم و می اندازیم زندان و به آنها بطور علمی اتهام می زنیم که عامل خارجی هستند، در نتیجه مشکل معلمان حل می شود.

مدیریت علمی تورم و گرانی: قیمت کالاها و مسکن و غیره به دلیل سیاستهای دولت بالا رفته و میزان تورم به جای اینکه فی المثل 14 درصد باشد، 20 درصد شده است، چگونه از طریق استفاده از مدیریت علمی می توانیم تورم را کاهش دهیم؟

پاسخ: یک کنفرانس برگزار می کنیم و اعلام می کنیم که میزان تورم 21 درصد نیست و 12 درصد است، و اگر کسی با حرفمان مخالفت کرد، به مطبوعات دستور می دهیم نظر او را سانسور کنند، در نتیجه تورم دیگر 21 درصد نیست، بلکه 12 درصد است.

مدیریت علمی نامه ها: در طول دو سال 9 میلیون نامه برای رئیس جمهور رسیده است، اکثر کسانی که این نامه ها را فرستاده اند، مشکلات شغلی و مادی و اقتصادی دارند، بهترین راه مدیریت این نامه ها چیست؟

پاسخ: خیلی ساده است، برای هر کدام از فرستندگان نامه بطور علمی 40 هزار تومان پول می فرستیم، اگر مشکل شان حل شد که چه بهتر، اگر حل نشد هم پول مان جای دوری نمی رود، فقط بطور علمی نابود می شود.

مدیریت علمی سیاست خارجی: ما تعداد زیادی دشمن در جهان داریم که به ما بدبین هستند و ما قصد داریم از طریق مدیریت علمی سیاست خارجی مان را فعال کنیم و با فعال کردن سیاست خارجی مدیریت جهان را برعهده بگیریم، چه باید بکنیم؟

پاسخ: پس از یک بررسی دقیق کشورهایی که با ما منافع مشترک دارند، پیدا می کنیم، بعد با کشورهایی که با ما هیچ منافع مشترکی ندارند دوست می شویم و با کشورهایی که با ما منافع مشترک دارند، درگیر می شویم، بعد دنبال یک راه می گردیم که چگونه از این درگیری نجات پیدا کنیم.

نتیجه گیری اخلاقی: اصولا مدیریت علمی مثل حل مساله ریاضی است، وقتی بلد نیستی آن را حل کنی به قول مرحوم گل آقا صورت مساله را پاک کن.