اوباما یک گاوچران بود برای ملت ما؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای این که این هفته هم مثل هفته های قبل مسابقه چهارجوابی برگزار می شود، لطفا بهترین سووال ها را با بهترین پاسخ ها انتخاب کرده و در صورتی که کسی در اطرافتان تشخیص داد جواب ها صحیح است، از او جایزه مناسب را دریافت کنید.

سووال اول: چرا جمله حسینیان که گفته است: " تورم لازمه پیشرفت است” غلط است؟

گزینه اول: چون ما تورم داریم ولی پیشرفت نمی کنیم.

گزینه دوم: چون این جمله را روح الله حسینیان گفته است.

گزینه سوم: چون صد نفر اقتصاددان این را نگفتند.

گزینه چهارم: چون پیشرفت رو به جلو است نه رو به عقب.

سووال دوم: چرا علی لاریجانی گفت " بیان اوباما به گاوچران های قدیم آمریکا برمی گردد”؟

گزینه اول: چون روسای جمهور آمریکا یا گاوچران هستند یا صاحب مزرعه بادام زمینی.

گزینه دوم: چون اطلاعات مان از آمریکا خیلی وسیع است.

گزینه سوم: چون لاریجانی خیلی آدم دقیقی است و الکی حرف نمی زند.

گزینه چهارم: چون گاوچرانها سیاهپوست بودند و برده های سفیدپوست را استثمار می کردند.

سووال سوم: جمله حجاریان که " دولت نه ایدئولوژیک است نه کارآمد” را کامل کنید.

گزینه اول: دولت نه ایدئولوژیک است نه کارآمد… عوضش همه چیز ارزان است.

گزینه دوم: دولت نه ایدئولوژیک است نه کارآمد… عوضش رئیس جمهور خوشگل است.

گزینه سوم: دولت نه ایدئولوژیک است نه کارآمد… عوضش خوب تار می زند.

گزینه چهارم: دولت نه ایدئولوژیک است نه کارآمد… عوضش آزادی داریم حرف بزنیم.

سووال چهارم: قاسم شعله سعدی گفت: " با 60 تا 70 درصد آراء رئیس جمهور می شوم.” این جمله به کدام یک از اصطلاحات زیر نزدیکتر است.

گزینه اول: رفتی ماروهم ببر!

گزینه دوم: تو رو خدا مواظب باش، مریض می شی ها!

گزینه سوم: جدی جدی دارین می رین؟

گزینه چهارم: نگران نباش خوب می شی!

سووال پنجم: اگر عبدالله نوری گفته باشد " پاسخ من برای کاندیداتوری می تواند مثبت باشد.” احتمالا از بیان این جمله چه قصدی دارد؟

گزینه اول: می خواهد ما را دیوانه کند؟

گزینه دوم: می خواهد نشان بدهد چه کارهایی را بلد است ولی نمی کند؟

گزینه سوم: می خواهد اصلاح طلبان را گیج کند و حسابی به آنها بخندد؟

گزینه چهارم: می خواهد کروبی را بگذارد سرکار؟

سووال ششم: با توجه به اینکه فرماندار نیشابور گفته است: " فقط در بستر فرهنگ بسیجی است که بزرگمردی چون دکتر احمدی نژاد را می توان با داشتن مدرک آکادمی تربیت نمود که قادر است تصمیماتی در سطح بین المللی بگیرد و مدیریتی داشته باشد که جهانیان به او آفرین بگویند.” نوع بیماری فرماندار مذکور را از طریق این جمله تشخیص دهید.

گزینه اول: مالیخولیا( Melancony)

گزینه دوم: پارانویای پیشرفته( PP)

گزینه سوم: قاط زدن معمولی( Gh M)

گزینه چهارم: تب نوبه و هذیان شدید(Tn H )

سووال هفتم: با توجه به اینکه بهزاد نبوی گفته است " نظامی می خواهیم که در آن میزان رای ملت باشد نه رای شورای نگهبان” به نظر شما این بهزاد آن نظام را باید از کجا بیاورد؟

گزینه اول: سرتاقچه

گزینه دوم: توی جوب

گزینه سوم: توی باغچه زیر درخت انار

گزینه چهارم: توی موزه لوور، سمت راست

سووال هشتم: در جمله علی لاریجانی که گفته است " گفتیم استیضاح را به تاخیر بیندازند” فاعل چند نفرند؟

گزینه اول: بیست نفر

گزینه دوم: حداقل شصت نفر

گزینه سوم: سه میلیون نفر

گزینه چهارم: خیلی زیاد

سووال نهم: اگر کروبی گفته باشد: " با فرض حضور هاشمی، خاتمی، موسوی و نوری هم هرگز کنار نمی روم.” محل تولد وی را حدس بزنید.

گزینه اول: الیگودرز

گزینه دوم: خرم آباد

گزینه سوم: بین خرم آباد و الیگودرز

گزینه چهارم: در هر حال در لرستان

سووال دهم: رئیس جمهور سابق مکزیک هوگو چاوز را الاغ خواند. چرا؟

گزینه اول: چون از قبل همدیگر را می شناختند.

گزینه دوم: چون در آمریکای لاتین اکثرا با هم آشنا هستند

گزینه سوم: چون اصولا آدم مطلعی است.

گزینه چهارم: چون از روابط او با احمدی نژاد و صدام اطلاع داشت

سووال یازدهم: با توجه به اینکه سخنگوی دولت گفته است " قیمت مسکن روز به روز کاهش می یابد.” لطفا بگوئید قیمت مسکن از چه زمانی کاهش می یابد و به چه صورت؟

گزینه اول: از سه ماه قبل از برگزاری انتخابات شایعه کاهش قیمت پخش می شود، اما سه سال پس از انتخابات ریاست جمهوری قیمت کاهش پیدا می کند.

گزینه دوم: از سه ماه پس از رفتن احمدی نژاد کاهش می یابد و ده سال بعد تثبیت می شود.

گزینه سوم: از یک سال بعد از رفتن احمدی نژاد کاهش می یابد و همین که مطمئن شود دیگر احمدی نژاد رئیس جمهور نخواهد شد مسکن ارزان می شود.

گزینه چهارم: به محض اینکه معلوم شد احمدی نژاد دیگر رئیس جمهور نیست روز به روز کاهش می یابد و هر وقت دوباره آمد، بالا می رود.

سووال دوازدهم: دکتر محمد مهدی اسماعیلی که عنوانش استاد دانشگاه است، اما قیافه اش شبیه یکی از نگهبانان شریف شعبات بانک صادرات است گفت: " غرب نمی تواند پدیده احمدی نژاد را هضم کند.“

گزینه اول: چون اصولا خام است و راحت هضم نمی شود

گزینه دوم: چون سوخته است و مصرف آن باعث دل درد می شود

گزینه سوم: چون مصرف آن باعث نفخ و ایجاد سروصدای زیاد در هنگام هضم می شود.

گزینه چهارم: می تواند اما نگران عواقب آن است.