مدرسه شهید احمدی نژاد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

آقای محترمی به نام محمدرضا قاسمی مقاله ای نوشته به نام “درس هایی که از دوران احمدی نژاد باید آموخت” البته ما این مقاله را نخواندیم. برای همین به دلیل علاقه زیاد به تیتر آن تصمیم گرفتیم تا اطلاع ثانوی به محتوای آن کاری نداشته باشیم، اما خودمان از دوران آقای احمدی نژاد درس هایی آموختیم که آن ها را به شما هم یاد می دهیم:

درس ادبیات فارسی: ادب مرد همیشه به ز دولت او نیست، گاهی هم ادبش بد است، هم دولتش.

دستور زبان فارسی: “ما می توانیم” فعل ماضی استمراری است، اگر پس از مدتی “نتوانید”، به ماضی بعید تبدیل می شود.

درس دیکته: دیکتاتور کسی است که دیکته می کند، حتی اگر درست هم دیکته کند، مردم معمولا معنی کلمات را نمی فهمند.

درس فیزیک: شیئی که با شتاب در حرکت است، همیشه به مقصد نمی رسد، گاهی سقوط می کند.

درس زمین شناسی: آب پاشیدن روی زمین سفت، اثر آن را عینا به هیکل پاشنده منتقل می کند.

درس جغرافیا: ایران سرزمینی است واقع شده بین کشورهای خارجی، وقتی با همه خارجی ها دشمن باشیم، آن وقت باید حتما اوضاع داخلی را تغییر بدهیم.

درس ورزش: پرش ارتفاع همیشه ما را به قله افتخار نمی رساند، ممکن است خشتک مان جر بخورد.

درس تاریخ: از آدمهایی که مثل سریش به زمان حال می چسبند، فقط یک لکه سیاه در تاریخ می ماند.

درس منطق: یک آدم از نظر عقلی کوتوله نمی تواند همه آدمهای مخالفش را دراز کند.

درس فلسفه: من نمی اندیشم، پس هستم، چون او به جای من می اندیشد، اگر من ده دقیقه به فکر فرو بروم، آن وقت دیگر نیستم، چون او مرا به این دلیل می خواهد باشم که من فکر نکنم.

درس دین: مردمی که به زندگی در سرزمینی مثل جهنم عادت می کنند، احتمالا از رفتن به جهنم در روز قیامت زیاد ترسی ندارند، چون در بدترین حالت ادامه وضع کنونی است.

درس جبر و احتمالات: وقتی احتمالی برای موفقیت نداشتی مجبوری بروی، می فهمی؟ مجبوری!

درس هندسه: دو خط موازی هرگز همدیگر را قطع نمی کنند، حتی اگر 700 میلیارد دلار پول برایش صرف شود.

درس تاریخ ایران: فقط کسی فکر می کند بهترین دولتمرد تاریخ ایران است که هیچ وقت تاریخ را نخوانده باشد.

درس زیست شناسی: میمون وقتی از ابزار برای تولید استفاده کرد کم کم به انسان تبدیل شد و دولت تشکیل داد، اما دولت وقتی از ابزار فقط برای زدن توی سر دیگران استفاده می کند، کم کم دولتش منقرض می شود، روی پاها نمی تواند بایستد، به میمون تبدیل می شود و باید بالای درخت برگردد.

درس آمار: یک رئیس جمهور می تواند با سی درصد آرای کل رای دهندگان بدون تقلب انتخاب شود، اما وقتی 125 درصد کل رای دهندگان دهها منطقه به رئیس جمهور رای بدهند، حتما تقلب شده است.

درس روانشناسی: وقتی کسی خودش را در هاله نور می بیند، قطعا نیاز به معالجه دارد نه دفتر ریاست.

درس انضباط: وقتی بچه ای بی نظم، کثیف، بی ادب و پررو باشد نمره انضباطش را صفر می دهند، ولی وقتی یک رئیس جمهور بی نظم، کثیف، بی ادب و پررو باشد، نمره انضباط یک ملت را پائین می آورد.