کریمی قدوسی دولت را به براندازی متهم کرد

نویسنده

محمدجواد کریمی قدوسی در همایش «مرزبانی فرهنگی» که در مهدیه مشهد برگزار شد، با انتقاد از دولت گفت: «رمزگشایی از شعار اعتدال امر مهمی است چرا که اعتدال پوششی برای براندازی نظام است.»

وی با اشاره به سخنان روحانی مبنی بر اینکه «امام راحل هم رهبر جنگ بود و هم رهبر صلح»، گفت: «این سخن دکتر روحانی به معنای آن است که دست از انرژی هسته‌ای بردارید، چرا که وی بر این باور است، شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، هزینه زیادی برای ملت ایران به بار آورده است.»

ادامه خبر در ایسنا