یک حبس قانونی از پیش تعیین شده

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

عباس کعبی، (با حسین کعبی فرق می کند، یک فرق خیلی اساسی که ما الان فرصت نداریم توضیح بدهیم، فقط در همین حد بدانید که این یکی عضو مجلس خبرگان رهبری است، ولی آن یکی یک انسان شریف است) می‌گوید “استفاده از اصطلاح «حبس خانگی» برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی قانونی نیست و خودساخته رسانه‌های غربی و بیگانگان است” که اتفاقا خیلی خیلی هم درست می گوید. هیچ اشکالی هم ندارد. بالاخره یک وقت هایی اعضای مجلس خبرگان هم می توانند یک چیزهایی بگویند که درست باشد. همیشه که قرار نیست چرت و پرت بگویند. گاهی وقت ها هم از دستشان در می رود، به جای اینکه بخورد توی سر و کله مردم، حرف درست می زنند.

الان هم، دقیقا الان الان که نه، چون اساسا هیچ تضمینی وجود ندارد عباس آقا الان هم در حال گفتن حرف درستی باشد، الان خیلی امکان داردکه در حال یک کار دیگری باشد که ما وارد جزئیاتش نمی شویم، ولی به هر حال همان وقتی که یکی دو هفته قبل داشته این حرف ها را می زده، از همان وقت هایی بوده که از دستش در رفته و به سر و کله مردم نخورده… اصولا همانطور که عباس آقا گفته، ما هم بلانسبت، رویمان به دیوار، معتقدیم به کار بردن اصطلاح “حبس خانگی”برای میر حسین موسوی و مهدی کروبی قانونی نیست” چرا؟ به دلایل کاملا متعدد. یعنی اینقدر این دلایل تعدادشان زیاد است، که از معدود هم یک کمی آنطرف ترند، شده اند متعدد، یعنی دارای تعدد،بر وزن تفعل، از خانواده تبسم و تبرک و بقیه خاندان محترم.

و اما دلایل متعددی که نشان می دهدبه کار بردن اصطلاح “حبس خانگی” برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی قانونی نیست.

اولا: چه معنی دارد وقتی هیچ کار وهیچ کس و هیچ چیزی توی این مملکت قانونی نیست، به کار بردن حبس خانگی قانونی باشد؟ در مملکت امام زمان، فقط تعداد معدودی کس و کار و چیز قانونی هستند. یعنی اینقدر تعدادشان کم بوده که معدود شده اند، بر وزن محدود و مفعول که عبارتند از:

الف : نایب امام زمان، که از خود امام زمان هم قانونی تر است. چون امام زمان را کی دیده، کی شنیده؟ تازه کلی هم غیبت دارد. ولی نایبش حی و حاضر هر جایی که فکرش را بکنید (دقیقا هرجایی، بله، حتی همان جا) هست، پس قانونی تر است.

ب: خود امام زمان، که البته بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. چون این بنده خدا که فعلا از دیده ها پنهان است (البته شاید این جمعه بیاید، هیچ بعید نیست) برای همین هم از این فرصت قانونی بودن نمی تواند استفاده کند. ولی به هر حال در مملکت امام زمان که نمی شود خود امام زمان قانونی نباشد. اگرقانونی نباشد که نمی شود دستش توی همه مدیریت های کشور دیده شود. تازه اگر هم بشود و یک جوری دستش مثل برادران عزیز قاچاقچی در همه امور مدیرتی و غیر مدیریتی کشور دیده شود، همه امورات مدیریتی و غیر مدیریتی کشور، غیر قانونی می شوند. پس برای اینکه اولا، دست امام زمان باید در همه مدیریت های کشور دیده شود ودوما چون خیلی آدم باحال و بامرامی است مشکلات مملکت را تنهایی به گردن بگیرد، مجبور است قانونی باشد.

ج: اتصالات ، که شامل افراد و اشخاص و سایر موارد و لوازم و ابزاری می شود که به هر طریق ممکن و نا ممکن به موارد قانونی قبلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم متصل هستند. از جمله همین برادران عزیز قاچاقچی، که از ناحیه مواضع هسته ای به مورد الف متصل هستند و همین عباس آقای خودمان که از طریق مجالس هسته ای به مورد الف متصل است. خیلی چیزهای دیگر هم از طریق سایر مواضع و مجالس و مجاری مختلف، اعم از هسته ای و عقبه ای و پاچه ای به مورد الف متصل می شود که همگی قانونی هستند.

تبصره: هر چیزی و هر کسی که به مورد الف از هر طریقی متصل شد، باید تا ابد راست بماند. یعنی راست بشود، راست بیاید، راست بماند، راست هم برود، اگر کوچکترین انحرافی هم مشاهده بشود، آحاد ملت می توانند به صورت فردی یا گروهی، با خانواده نامبرده وارد وصلت کوتاه مدت و بلند مدت بشوند.

د: ندارد. یعنی همین است که هست. کل موارد معدود قانونی در کشور، همین مواردی معدودی بود که ما برشمردیم.

پس بنابراین چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی به هیچ طریقی به این موارد مذکور اتصالی پیدا نمی کنند، در درجه اول، خودشان قانونی محسوب نمی شوند و در درجه دوم تمام اموال و متعلقاتشان… اعم از منقول که حرف بزنند (در این صورت، باید بروند توی زندان حرف بزنند) و غیر منقول که حرف نزنند(شامل کسانی می شود که یا از این دنیا رفته اند، یا هنوز از ایران نرفته اند)

دوما، چه معنی دارد وقتی چیزی یا کسی قانونی نیست و به موارد معدود قانونی هم متصل نیست، ما در موردش حرف بزنیم؟ تازه عباس آقا پایش را گذاشته آنطرف ماجرا، در مورد به کار بردنش هم تذکر داده، که البته تذکر کاملا به جایی است… یعنی شما فکرکنید قرار باشد هی ما این اصطلاح حبس خانگی را به کار ببریم. چه معنی می دهد؟ اصلا معنی هم که بدهد، کجا به کار ببریم؟ خب اگر ما کار داشتیم که خودمان را به کار می بردیم، بچه هایمان را به کار می بردیم. اقوام و آشنایانمان را به کار بردیم. بیخودی اینطوری هم به ما نگاه نکنید.اتفاقا خود ما و بچه ها و اقوام و آشنایمان از هر جهتی که شما فکر کنید شایسته تر و متخصص تر از همه هستیم. الان هم بحث را منحرف نکنید. نه به دار است ، نه به بار.کار کجا بود که حالا شما حرص می خورید ما می خواهیم اقوام و آشنایان خودمان را ببریم یا نبریم؟ خدا را شکرمیزان اشتغال زایی دولت مهروز ولایت پذیر و خدمتگزار در طول این هشت سال نزدیک به صفر بوده… یعنی در هر چیزی این دولت عدالت گستر، کم کاری کرده، در این مورد خاص بیکاری، چنان دقیق و با دقت عدالت را پاشیده توی سر و صورت ملت، که بیا و ببین… والا به خدا… کار کجا بود که حالا شما دارید سر تخصص و شایستگی کارکنانش چانه می زنید؟

بنابراین، به کار بردن اصطلاح حبس خانگی به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا اصلا و ابدا قانونی نیست.

سوما، این اصطلاح همانطور که عباس آقا به زیبایی بیان کرده “خودساخته رسانه‌های غربی و بیگانگان است”. یعنی این رسانه های بیکار و بیعار و علاف غربی با بیگانگان نشسته اند دور هم، گفته اند “خب حالا چه کار کنیم؟، چه کار نکنیم؟ مردیم از بیکاری، بیایید یک کاری بکنیم” بعد یکی پیشنهاد داده، یعنی در واقع توطئه داده (توطئه را بعضی وقتها می کنند، بعضی وقتها هم می دهند… بستگی به شرایط دارد) گفته “ خب بیایید با هم یک اصطلاح خودساخته درست کنیم بفرستیم ایران” بعد هم همین اصطلاح خودساخته حبس خانگی را درست کرده اند فرستاده اند ایران. در ایران هم این ایادی مزدورشان شبانه یک جوری که هیچ کس نفهمد رفته اند این اصطلاح خودساخته را گذاشته اند توی دهن آقای جنتی زیر زبانش.( البته این عباس آقا چون خیلی به دهان آقای جنتی رفت و آمد دارد، زود فهمیده)

 آقای جنتی هم توی نماز جمعه یک دفعه از همه جا بی خبر این اصطلاح خودساخته رسانه های غربی را با آن بیان شیوا و صدای رسا و میمیک چهره دلنشینش به صورت غیر ددمنیشیمنشنمنامدذنه بکار برده، ولی دلیل که نمی شود شما هم به کار ببرید. آقای جنتی اساسا به دلیل اتصالات متعددی (یعنی زیاد، خیلی زیااااد) که با مورد الف در همه جهات برقرار کرده، هر کاری که دلش بخواهد می تواند بکند. اصلا هر کس و هر چیزی را هم که دلش بخواهد می تواند به کار ببرد. اصلا به کار می برد که به کار می برد، به احمدی نژاد و مشایی که به کار می برد. مال خودش است می خواهد به کار ببرد، به شما چه مربوط؟ بیخودی هم خودتان را با کسی که عزرائیل هم از پسش بر نیامده مقایسه نکنید. واقع بین باشید. به قد و قیافه و این چیزها که نیست…

بنابر این به کار بردن اصطلاح حبس خانگی غیر قانونی است، حتی شما دوست عزیز. ولی اجرایش کاملا قانونی است، حتی برای شما دوست عزیز. لازم هم نیست کار سختی بکنید. کافی است اصطلاحش را به کار ببرید، مراحل اجراییش، خودشان به صورت اتوماتیک می آیند درب منزل. یک دقیقه صبر کنید، دارند زنگ می زنند. من زود می روم ولی معلوم نیست زود بر گردم.