مامان، منو نخور!

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

هاشمی رفسنجانی: " روحانیت به عنوان مادر نظام و انقلاب نمی تواند فرزندش را رها کند.“‏

موضوع: با چهار کلمه " مادر”، فرزند”، " انقلاب” و " روحانیت” داستان یا جمله بسازید.‏

مامان! من چطوری به دنیا اومدم؟

یکی از فرزندان انقلاب رفت نزد یکی از روحانیون و گفت: مامان! من چطوری به دنیا ‏اومدم؟ مادرش گفت: اون شب خرتوخر بود، بابات که دیوونه شده بود، منم خوشی زده بود ‏زیر دلم. آن زمان شاه هم در رفته بود، هیچ کسی هم جلوگیری نمی کرد.‏

مامان، منو نخور!‏

فرزند انقلاب داشت توی خانه خودی زیادی سروصدا می کرد، پس از چند دقیقه مادر روحانی ‏اش از خانه بیرون آمد و در حالی که داشت شکمش را می مالید، گفت: چقدر هم بدمزه بود!‏

زن بابا تقی‏

فرزندان انقلاب مصباح یزدی را دوست ندارند، آنها ترجیح می دهند خامنه ای و هاشمی ‏ادامه بدهند، تا اینکه زن بابا داشته باشند.‏

اشکالی نداره، مامانمه! ‏

یکی رسید به یکی از فرزندان انقلاب، بهش گفت: یک روحانی داشت بخور بخور می کرد. ‏گفت: اشکالی نداره، مامانمه!‏

زنای با محارم

یکی از فرزندان انقلاب که به افشای مفاسد روحانیون می پرداخت ، به اتهام زنای با محارم ‏بازداشت شد. قاضی بی تربیت بوده است.‏

خلاصه داستان

پالیزدار معتقدست روحانیت چون مادر انقلاب بود، فرزندانش را خورد.‏

قربون دست و پای بلوریت برم

دولت فرزندان انقلاب، کشور را نابود کرد، یک مقام روحانی گفت: بچه است دیگه، بزرگ ‏می شه یاد می گیره! ‏

مادر انقلاب

انقلاب فرزندانش را خورد، اما روحانیت به عنوان مادر انقلاب باقی ماند.‏

مادر، می شه جلوی این بچه تو بگیری؟

فرزندان انقلاب افتادند به جان ملت، ملت رفتند به سراغ روحانیت و گفتند: مادر! می شه ‏جلوی این بچه تونو بگیرین؟ مادرشان گفت: هر سال دارم چند تاشونو می خورم، ولی لامصب ‏ها تمومی ندارن.‏

هوو

اگر فرض کنیم که روحانیت مادر انقلاب باشد، احتمالا از دید احمدی نژاد و سایر فرزندان ‏انقلاب، خامنه ای هووی هاشمی رفسنجانی است.‏