باباطاهر لرزان

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

براساس اطلاعات حاصله باباطاهر عریان شاعر و سراینده دوبیتی های عاشقانه، که علاوه بر اینکه دلش می لرزید، در حالت عریان و احتمالا پس از استریپ تیز به گفتن شعر می پرداخت، عامل اصلی زلزله همدان بود و متون اصلی شعرهایش که از زیر آوارهای هگمتانه کشف شده است، با نسخه های اخیر منتشره متفاوت است. متن اصلی شعرهای باباطاهر که به گفته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه همدان در اوایل قرن پنجم، عامل اصلی زلزله همدان در سال 410 هجری بود، اخیرا کشف و پس از تائید دفتر ائمه جمعه و جماعات تهران منتشر می گردد.

 

دل لرزد و زمین لرزد

اگر با دلبری اون دل بلرزه

چو بینه جسم  یارم شیر شرزه

صدیقی گفته هر کس عاشق افته

ز عشقش هفت ریشتر لرزه لرزه

 

چشمم به یار افتید

بود درد مو و درمانم از دوست

که در دیدار یارم جانم از اوست

همی چشمم به هرجای تو افتید

اگر لرزه زمین، لرزانم از دوست

 

وصال هفت ریشتری

تمنای دگر جز دلبرم نیست

هوای دیگری اندر سرم نیست

گسل در سینه داری وای بوب بوب

وصالت هفت ریشتر کمترم نیست

 

دیده و دل، عوامل زلزله

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که هر چه دیده بیند دل کند یاد

دلم لرزید، سقف اومد سر مو

ز عشقت زیر آوارم، زنم داد

 

اذا زلزلت الارض زلزالها

مکن کاری که بر سر سنگت آیه

زمین می لرزه و بیگ بنگت آیه

امام جمعه ای یا زلزله سنج؟

مکن کاری گسل ها تنگت آیه

 

عشق لنز سبز

هوای وصل خاکی بر سرم کرد

دو لنز سبز تو آخر خرم کرد

مو با این زلزله خونه نمونم

غم عشقت بیابون پرورم کرد

 

گی شوید تا زلزله نشود

مو که یارم سر یاری نداره

ولم کرده وفاداری نداره

مو هم گی می شوم از دست دلدار

به مو این زلزله کاری نداره

 

بوسه زلزله خیز

دلش بی وصل تو شادی مبیناد

بغیر از محنت آزادی مبیناد

خراب آباده شهر از ماچ یارون

نکن بوسش که آبادی نبیناد

 

شاکیرا، لیدی گاگا، آنجلینا

دلم لرز و دلم لرز و دلم لرز

گسل های دلم گردیده پر درز

شاکیرا، لیدی گاگا، آنجلینا

سه تایی زلزله کردند، ابل فرز

( بخاطر قافیه ابوالفضل با لهجه محلی استفاده شده است.)

 

در هنگام زمین لرزه بیابان بروید

مو که سر دربیابانم شو و روز

دلم لرزان یارانم شو و روز

نه تب دیرم نه جائیم می کنه درد

زمین لرزه مو نالانم شو و روز