سگ گردانی و میمون بازی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

بعضی از این قانونگذاران به جای اینکه از روی گزارشهای واقعی یا اطلاعات مشهود یا خبرهای زندگی خانه و خیابان مردم قانون بنویسند، از روی کتاب های تاریخ اسلام قانون می نویسند. مثلا می خوانند که ابن زیاد مثلا سگ باز بوده و درحالی که شراب می خورده، میمون از سروکولش بالا می رفته، بعد از این قانون در می آورند که “سگ گردانی و سگ بازی و میمون گردانی ۷۴ ضربه شلاق و یک میلیون تا ده میلیون تومان جریمه نقدی دارد” این ماده قانونی را مجلس همین دیروز تصویب کرده است.

آقا اصلا میمون یعنی چی؟ میمون کجا بود؟ یک جوری قانون می نویسند که انگار مردم تهران وسط جنگلهای هند و سوماترای امروز یا مدینه و بصره هزار سال قبل زندگی می کنند. دیجیتالم کجا بود؟ اصلا شوما اون میمون رو به من نشان بده. و اصلا چرا سگ بازی؟ در عمرشان یا فقط به سگ سنگ پرتاب کردند و مثل سگ پاچه مردم را گرفتند، فکر می کنند سگ اهلی هم مثل محسنی اژه ای کنترل ندارد و هی مردم را گاز می گیرد. فکر می کنند این مردمی که سگ نگه می دارند از صبح تا شب دارند با سگ جفتک چارکش و پلم پولوم پیلیم و هفت سنگ و بیخ دیواری بازی می کنند. این سگ بیچاره از دست شما باید چه کند؟ از وقتی بشر به وجود آمده مهم ترین موجودی که با انسان هم زیست بوده سگها هستند. اصلا همه پدران ما که در روستاها و عشایر و مزارع زندگی می کردند تا همین پنجاه سال قبل، سگ عضو رسمی خانواده شان بوده. گاو و الاغ و مرغ و خروس هم جزو زندگی مردم بوده. حالا همه اینها را از زندگی بیرون کردیم، همان دو نفری هم که مثل آدم سگ نگه می دارند و از همزیستی با این موجود زیبا و مهربان و عزیز لذت می برند، باید شلاق بزنی و جریمه کنی؟

حالا دلیل شان چیست؟ در قانون نوشته که “گرداندن سگ و میمون به سلامت و آرامش اطرافیان به ویژه زنان و کودکان آسیب می زند”. محض رضای خدا یکی به من بگوید این بسیجی که اسید توی صورت زنها می پاشد و گاز اشک آور برای زنها پرت می کند و با پنجه بوکس و شوکر به آنها حمله می کند بیشتر برای زنان و کودکان ضرر دارد، یا سگ هایی که کنار صاحب شان راه می روند و هیچ وقت هم به دیگران حمله نمی کنند. اصلا سگ های خانگی تمیزترند یا احمدی نژاد و احمد خاتمی؟ وجود احمد خاتمی در یک شهر از یک میلیون سگ و هزار تا گاو وحشی بیشتر برای سلامت و آرامش زنان و کودکان ضرر دارد. بروید پوز بند به محسنی اژه ای بزنید تا عیسی سحرخیز گاز نگیرد و ورود اراذل و اوباشی مثل حاج محمود کریمی را به خیابان ممنوع کنید که به مردم تیراندازی نکند و پوزبند به مصباح و احمد خاتمی بزنید که با جمله جمله حرف های شان بطری بطری اسید به صورت زنان پاشیده نشود.

حالا از الیاس نادران و اسماعیل کوثری و علیرضا مرندی و احمد سالک و فاطمه آلیا و نادرقاضی پور و حسن کامران و نیره اخوان البته انتظار داریم که هر قانون احمقانه ای را پیشنهاد کنند، ولی علیرضا محجوب برای چی؟ انگار این موجودات قرار نیست یک سال دیگر رای این مردم را بگیرند. حالا من که امیدوارم روح مرحوم لیاخوف تا یک سال بعد ظهور کند و این یک مشت هویج و سیب زمینی زیرخاکی مزرعه مجلس را به توپ ببندد و بفرستدشان بالای درخت، ولی اگر هم نیامد، سال دیگر بالاخره گذر پوست مجلسی ها به دباغخانه ملت که می افتد، نمی افتد؟

 

خدمات انسان دوستانه

مهدی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته است: “در زندان ها به زندانیان خدمات انسان دوستانه ارائه می کنیم.» ، « این افراد حتی پس از آزادی هم می توانند از این خدمات استفاده کنند.”

 

گشاد گشاد

اولی: چی شده داری گشاد گشاد راه می ری؟

دومی: هیچی، شش ماه قبل زندان بودم، بهم خدمات انسان دوستانه ارائه کردن هنوز جاش درد می کنه، نمی تونم درست راه برم.

 

بخواب، لحاف یخ کرد

زن: بخواب دیگه، صبح شد، واسه چی خوابت نمی بره؟

مرد: وقتی می خوابم همه اش کابوس می بینم.

زن: برای چی؟

مرد: هیچی بابا! از وقتی تو زندان بهمون خدمات انسان دوستانه ارائه می کردن، هر شب کابوس می بینم.

 

دو تا کپسول خدمات انسان دوستانه

زندانی: شب ها خوابم نمی بره، چی کار کنم؟

زندانبان: خدمات انسان دوستانه ات رو می گم بکنن دو تا کپسول، اونجوری خوابت می بره.

 

ادامه دارد

دکتر: تو این دو سالی که ندیدمت حداقل سی کیلو وزن کم کردی، چی شده؟

بیمار: شیش ماه زندانی بودم، بهم خدمات انساندوستانه ارائه می کردن. البته یک ساله آزاد شدم.

دکتر: چرا بعد از زندان هنوز لاغر موندی؟

بیمار: آخه خدمات انساندوستانه شون تا بعد از آزادی هم ادامه داره….

 

نتیجه گیری اخلاقی: انسان دوستی خیلی وقت ها دردناک است.

نتیجه گیری بین المللی: لامروت ها اسم خدمات انسان دوستانه را هم طوری انتخاب می کنند که قابل ترجمه باشد.