چهارده گفتگوی ایرانی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

یک، نابود می شویم

یکی: اگه این وضع همین طوری پیش بره همه مون نابود می شیم.

دومی : بهتر، یه بار تموم شه خیال مون راحت بشه.

یکی: اگه یه بار تموم بشه خودت هم نابود می شی.

دومی: نه، فکر نکنم به اونجاها برسه، جلوشو می گیرن.

یکی: کی جلوشو می گیره؟

دومی: خودشون.

( پایان گفتگو)

 

دو، موسیقی جدید نامجو

یکی: موسیقی جدید نامجو رو شنیدی؟

دومی: مزخرفه، اصلا حال نمی کنم باهاش، عربده می کشه.

یکی: مرسی از نظرت، حالا موسیقی جدید نامجو رو شنیدی یا نه؟

دومی: مگه من اسگلم موسیقی مزخرفی رو که باهاش حال نمی کنم بشنوم؟

یکی: حالا چرا از موسیقی اش بدت می آد؟

دومی: آدم عوضی یه، اصلا چشماشو دیدی؟ موهاشو دیدی؟

( پایان گفتگو)

 

سه، گرانی

یکی: اجاره خونه رفته بالا.

دومی: چی بالا نرفته.

( پایان گفتگو)

 

چهار، سیاستمدار خوب

یکی: نظرت راجع به اوباما چیه؟

دومی: خیلی دوستش دارم، هفته قبل رفته بود کنسرت پینک فلوید، خیلی سیاستمدار خوبیه.

( پایان گفتگو)

 

پنج، خواهرتو ….

یکی: ببین، تو کوچه بغلی داشتن خواهرت رو مورد تجاوز گروهی قرار می دادن.

دومی: خواهر خودتو هزار تا داشتن فلان می کردن، ننه تو فلان، زنت رو فلان…..

یکی: ببین، من شوخی نمی کنم، خواهرت عذرا خانوم رو تو کوچه بغلی…..

دومی: تو اصلا غلط می کنی اسم خواهر منو می آری؟ اسمش رو از کجا شنیدی؟ بگو نامرد پفیوز…

یکی: آقا تو برو کوچه بغلی، خودت می بینی….

دومی: عمرا، بیخیال، ول بده بابا….

( پایان گفتگو)

 

شش، نفت خلیج فارس

یکی: کشورهای خلیج فارس دارن منابع نفتی مشترک ما رو غارت می کنن.

دومی: غلط می کنن بی شرف ها

یکی: دولت هم به این موضوع بی توجهی می کنه؟

دومی: اون که چیزی نیست، دولت کثافت حقوق منم قطع کرده.

( پایان گفتگو)

 

هفت، جداسازی جنسیتی

زن: جلوی رفتن دخترها به پارک رو هم می خوان بگیرن.

شوهر: ما که نتونستیم کاری بکنیم، مگر اونها کاری بکنن.

زن: کی؟

شوهر: دولت دیگه.

( پایان گفتگو)

 

هشت، کارستان

یکی: از این وضع خسته شدم.

دومی: خب، پاشو یه کاری بکن.

یکی: من می گم خسته شدم تو می گی پاشو یه کاری بکن.

دومی: یعنی یه تغییری بده، یه کاری بکن، این که نمی شه؟

یکی: چه فایده؟ عرب ها رو بیرون کردیم، مغولها اومدن، مغولها رو بیرون کردیم، اینها سروکله شون پیدا شد، خب آدم خسته می شه.

دومی: باشه، می گم چطوره در مورد فوتبال حرف بزنیم.

( پایان گفتگو)

 

نه، خواننده خوب

یکی: عاشق صدای بهرام مینودل هستم، شاهکاره

دومی: کی هست؟

یکی: از اون خواننده های باحاله، سه بار از دو سال قبل زندان رفته. جیگر داره این هوا

( پایان گفتگو)

 

ده، ایگنور کنید تا کامروا شوید

یکی: حالم از این عوضی هایی که ادای فرنگی ها رو در می آرن و مثل اونها لباس می پوشن و هی اوکی اوکی می کنن بهم می خوره. آدم نمی تونه یه جا هم بره از شرشون در امان باشه.

دومی: تقصیر خودته باهاشون قطع رابطه کن.

یکی: نمی تونم، اگه ایگنورشون کنم دپرس می شم.

( پایان گفتگو)

 

یازده، ای جاسوس! ای مزدور!

یکی: نظرت درباره خامنه ای چیه؟

دومی: راستش من بهت اعتماد ندارم، همه می گن تو بازجوی اطلاعات بودی.

یکی: ولی من بازجوی وزارت اطلاعات نیستم. من هیچ وقت با اطلاعات کار نکردم.

دومی: منم همین حدس رو می زدم، آخه هیچ وقت اونجا ندیدمت.

( پایان گفتگو)

 

دوازده، شادی عمومی

وسط عروسی یه عالمه حزب اللهی همه صاف رو صندلی، دست می زنن، می خونن صل علی محمد صلوات بر محمد، که مثلا خوشحالن

یکی: خجالت نمی کشن با این کاراشون؟

دومی: چه اشکالی داره، کمی شادی هم بد نیست.

( پایان گفتگو)

 

سیزده، جنگ جنگ جنگ

یکی: آمریکا احتمالا حمله می کنه.

دومی: من که می رم، ولی اونها جراتشو ندارن به ما حمله کنن. یادت باشه این رو کی گفتم.

یکی: کجا داری می ری؟

دومی: آمریکا.

( پایان گفتگو)

 

چهارده، قالیباف، احمدی نژاد، خاتمی

یکی: فکر می کنی اگر اصلاح طلب ها وارد انتخابات بشن خوبه؟

دومی: اونا برن بمیرن، همون دفعه قبل اومدن هم بیخودی بود، خاتمی فقط می خواد این نظام ادامه پیدا کنه.

یکی: پس چی خوبه؟

دومی: به نظرم اگر احمدی نژاد بیاد حکومت رو تغییر بده، همه از شرش راحت می شیم.

یکی: از شر کی؟

دومی: از شر خامنه ای .

یکی: واسه چی می خوای از شر خامنه ای راحت بشی؟

دو: برای اینکه از احمدی نژاد حمایت کرده و هفت ساله مملکت رو نابود کرده.

یک: کی هفت ساله مملکت رو نابود کرده؟

دومی: احمدی نژاد.

یکی: پس احمدی نژاد رو باید بگذاریم کنار.

دومی: اون که کاره ای نیست، اصل کاری خامنه ای است.

یکی: یعنی چون خامنه ای از احمدی نژاد حمایت کرده، ما باید از احمدی نژاد حمایت کنیم و خامنه ای رو از بین ببریم.

دومی: اگه بشه که خیلی عالیه.

یکی: پس احمدی نژاد بیاد سر کار و کارش رو ادامه بده؟

دومی: من نمی فهمم تو چرا همه اش از این مرتیکه احمدی نژاد حمایت می کنی؟ اون خودش عامل همه بدبختی های ماست.

یکی: پس موافقی که قالیباف بیاد؟

دومی: قالیباف که از خودشونه، یکی باید بیاد که این وضع تغییر کنه.

یکی: خاتمی بیاد چطوره؟

دومی: خاتمی از همه بدتره، اگر خاتمی جرات احمدی نژاد رو داشت و قدرت خامنه ای رو هم داشت و مثل قالیباف آخوند هم نبود، من طرفدارش بودم.

( پایان گفتگو)