محمود سقوط می کند

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

احمدی نژاد رفته بود نیویورک و در یکی از آسمانخراش های این شهر مهمان عده ای از ‏ایرانیانی بود که می خواستند ببینند واقعا آدمی که توانسته است کشورشان را در عرض سه ‏سال تا این حد در جهان مطرح کند، چه شکلی است؟ آیا چنین موجودی واقعا واقعیت دارد یا ‏فقط همان چیزی است که در رسانه ها نشان می دهند؟ بعد از سخنرانی احمدی نژاد رفت پای ‏پنجره که ببیند نیویورک چه شکلی است. در همین موقع علی لاریجانی که فرصت را مناسب ‏تشخیص داده بود، او را هل داد و رئیس جمهور پرت شد بیرون….‏

همین طور که داشت می افتاد، یک یهودی ریشو دستش را گرفت و به او گفت: بگو چه کسی ‏هستی و اگر جانت را نجات بدهم برای من چه می کنی؟

احمدی نژاد گفت: من محمود احمدی نژاد هستم و قول می دهم اگر مرا نجات بدهی اسرائیل را ‏از روی نقشه جهان محو کنم….‏

یهودی ریشو هم دستش را رها کرد و گفت: برو هر کار دلت می خواهد بکن…..‏

داشت سقوط می کرد که چند طبقه پائین تر یک آمریکایی دستش را گرفت و گفت: بگو چه ‏کسی هستی و اگر جانت را نجات بدهم برای من چه می کنی؟

احمدی نژاد گفت: من رئیس جمهور ایران هستم و قصد نابودی اسرائیل را هم ندارم، فقط می ‏خواهم آمریکا را از بین ببرم تا شما را از دست بوش نجات بدهم….‏

آمریکایی طرفدار بوش هم دستش را رها کرد و گفت: پس برو هر کار دلت می خواهد بکن.‏

داشت سقوط می کرد که چند طبقه پائین تر یک عرب طرفدار القاعده دستش را گرفت و گفت: ‏بگو چه کسی هستی و اگر جانت را نجات بدهم برای من چه می کنی؟

احمدی نژاد گفت: من یک آمریکایی طرفدار اسرائیل هستم که شبیه احمدی نژاد هستم و سیا ‏مرا مامور کرده است که نقش او را بازی کنم، اگر مرا نجات بدهی قول می دهم که سیا و اف ‏بی آی و خودم هرچقدر پول بخواهی به تو بدهند.‏

مرد طرفدار القاعده دستش را رها کرد و گفت: پس برو به جهنم ای آمریکایی جاسوس ‏طرفدار اسرائیل. برو که احمدی نژاد همه تان را نابود می کند.‏

‏ همین طور که داشت سقوط می کرد که یک هندی دستش را گرفت و گفت: بگو چه کسی ‏هستی و اگر جانت را نجات بدهم برایم چه کاری می کنی؟

احمدی نژاد گفت: من یک بنده خدا هستم و اگر نجاتم بدهی خادم ملت را نجات دادی و به ‏همین خاطر یک میلیون دلار از تنخواه گردانم به تو می دهم.‏

مرد زنش را صدا زد و گفت: هی! ویجنتی! بیا کمک کن دست این مرد رو بگیر تا میلیونر ‏بشیم. زن هندی آمد و تا دستش را دراز کرد، محمود دستش را عقب کشید و در حالی که ‏داشت می افتاد، گفت: ما با زنها دست نمی دهیم….. و افتاد پائین‏

زن هندی و مرد هندی نگاهی به هم کردند و زن گفت: مگه راهی غیر از گرفتن دستش هم ‏داشتیم؟ مرد گفت: نه، ولی اگر داشتیم الآن میلیونر شده بودیم…. ‏


خبر ویژه در مورد مدرک علی کردان

شایعات در مورد مدرک علی کردان را تکذیب می کنم. من اصل مدرک دکترای فیزیک هسته ‏ای دانشگاه هاروارد است، پیدا کردم، این مدرک فردا منتشر می شود. ضمنا ادامه دفترهای ‏رئیس جمهور با عنوان “ روزها بر مهدی کروبی چگونه می گذرد؟” پس فردا منتشر می ‏شود. ‏