تنگه هرمز را نمی بندیم

نویسنده

» گزارش رویترز از اظهارات سردار ارشد سپاه

“ایران تا زمانی که خود قادر به استفاده از خطوط حیاتی حمل و نقل دریایی باشد تنگه هرمز را نخواهد بست.” این اظهارات را دوشنبه یک فرمانده نظامی ایران مطرح کرد تا تهدیدات سیاسی پیرامون اقدامات تلافی جویانه در قابل اعمال تحریم ها علیه ایران را تعدیل کند.

“دشمنان ایران به طور مداوم می گویند جمهوری اسلامی ایران قصد دارد تا تنگه هرمز را مسدود کند اما ما خاطرنشان می کنیم عقل سلیم نمی گوید ایران تا زمانی که از تنگه هرمز بهره مند است آن را ببندد.” این ها گفته های علیرضا تنگسیری، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران است. این خبر را خبرگزاری دولتی ایرنا مخابره کرده است.

مقامات سیاسی و رسمی جمهوری اسلامی غالبا گفته بودند ایران از توانایی بستن تنگه هرمز برخوردار است. تنگه هرمز در خلیج فارس قرار دارد جایی که چهل درصد صادرات دریایی نفت دنیا از آنجا عبور می کند. این تهدیدات در پاسخ به تحریم ها یا عملیات نظامی علیه ایران مطرح می شد.

چنین حرکتی با خطر پاسخ دهی نظامی از سوی ایالات متحده روبرو است و پیشتر علی اکبر صالحی – وزیر امورخارجه – به رویترز گفته بود بعید است ایران به این تهدید جامه عمل بپوشاند مگر آن که شریان های خودش برای استفاده از تنگه هرمز مسدود شود.

پارلمان ایران لایحه ای را به رای)بحث) گذاشته است که به دولت پیشنهاد می کند به تلافی تحریم های اتحادیه اروپا علیه نفت ایران که این ماه به طور کامل اجرا شد، تنگه هرمز را مسدود کند.

تحریم ها با هدف مجبور ساختن ایران به دست کشیدن از فعالیت های هسته ای وضع شده است. فعالیت هایی که غرب می گوید با هدف گسترش قابلیت های نظامی انجام می گیرد اما ایران این ادعا را رد می کند. مذاکرات میان تهران و قدرت های اتمی پیرامون این بحران متوقف شده است.

رویترز – 23 جولای