سیمرغ ها و مرغ ها

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

قبلا یک سیمرغ داشتیم که پرنده افسانه ای بود، فعلا مرغ هم در حال تبدیل به یک پرنده افسانه ای است. مجلس هم تا هفته دیگر برای رسیدگی به موضوع گرانی جلسه غیرعلنی تشکیل می دهد تا اگر رهبر و روحانیون و دولت و قوه قضائیه و شورای نگهبان موافق بودند، این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و معلوم شود که استکبار جهانی، ضدانقلاب داخلی، جریان فتنه، جریان انحرافی، پادشاه عربستان، ناتو، جریان اصلاح طلب، جریان ساکتین فتنه، دراویش، زنان بدحجاب، دولت سازندگی و موسسات رانندگی چگونه باعت شدند که مرغ گران شده و قیمت ها افزایش یافته و در نتیجه وزارت خارجه تصمیم بگیرد که به کدام سفارتخانه در تهران حمله باید بشود تا قیمت ها کاهش پیدا کند. تا تشکیل جلسه مذکور فعلا پیشنهاد می شود به سووالات زیر پاسخ دهید و پاسخنامه را حتما برای سرکار شمسی خانم عمه وزیر اقتصاد و دارایی و بازرگانی ارسال کنید.

 

سووال اول: چرا مجلس برای گرانی " جلسه غیرعلنی” تشکیل داد؟ برای کی غیرعلنی بود؟

گز ینه اول: برای مردم که نباید بدانند چیزی گران شده.

گزینه دوم: فروشندگان که نباید بدانند همه چیز گران شده.

گزینه سوم: خریداران که نباید بدانند همه چیز گران شده.

گزینه چهارم: وقتی آدم سرش را بکند زیر برف، قیمت ها پائین می آید.

 

سووال دوم: رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: " آرزوی مقامات ارشد نظام بستن چاههای نفت است.” برای برآورده شدن این آرزو چه کارهایی صورت گرفته است؟

گزینه اول: به آرزوی شان رسیدند، چیزی باقی نمانده.

گزینه دوم: رهبر دهانش را باز کند، چاههای نفت بسته می شود.

گزینه سوم: فعلا چاههای نفت در حال تبدیل به میراث فرهنگی است.

گزینه چهارم: فعلا از پائین نشتی می دهد به روسیه و از بالا به سوریه، خودش تمام می شود.

 

سووال سوم: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: " تحریم ها ما را در شرایط جنگی تمام عیار قرار داده است.” بقیه چی؟

گزینه اول: تحریم ها از نظر رهبری بی تاثیر است.

گزینه دوم: تحریم ها از نظر رئیس جمهور مفید است.

گزینه سوم: تحریم ها از نظر نمایندگان مجلس بی اثر است.

گزینه چهارم: تحریم ها از نظر ائمه جمعه باعث خودکفایی می شود.

گزینه پنجم: تحریم خوب است، بشرطی که واقعی نباشد.

 

سووال چهارم: با توجه به اینکه " شبکه ماهواره ای در مصر که زنان مجری آن نقاب می زنند راه اندازی شده است، این شبکه چه برنامه هایی پخش می کند؟

گزینه اول: برنامه های رادیویی با تصویر ترسناک.

گزینه دوم: پخش مستقیم زورو، واحد خواهران

گزینه سوم: پخش مستقیم بت من، واحد خواهران، با شلیک در منزل.

گزینه چهارم: پخش مستقیم راز بقا

 

سووال پنجم: آیت الله مجتهدی گفت: " مردم در گذشته نورانی تر بودند.” از کجا فهمید؟

گز ینه اول: چون الآن چشم های آیت الله ضعیف شده است.

گزینه دوم: چون قبلا مردم باطری استعمال می کردند.

گزینه سوم: چون قبلا مصرف برق کم بود.

گزینه چهارم: چون مردم الآن به جای باطری، بطری استعمال می کنند.

 

سووال ششم: حالا که “روسیه برکناری حکومت سوریه را قابل مذاکره دانست.” رابطه روسیه با سوریه چه نوع رابطه ای است؟

گز ینه اول: رابطه وزارت خارجه با کابینه.

گزینه دوم: رابطه صاحابش با خودش.

گزینه سوم: رابطه زبان با عضله.

گزینه چهارم: رابطه بابا با بچه یتیم.

 

سووال هفتم: چرا آیت الله مکارم گفت " گوشت مرغ مصرف نکنید”؟

گز ینه اول: چون باید مردم رژیم را حفظ کنند.

گزینه دوم: چون رژیم لازم نیست مردم را حفظ کند.

گزینه سوم:  چون روحانیون به فکر حفظ رژیم هستند.

گزینه چهارم: چون باید برای دیدن نور در اندرون و هاله نور در بیرون باید تلاش کرد.

 

سووال هشتم: با توجه به اینکه شیخ الاسلامی گفت: " وزارت کار و امور اجتماعی مسوول افراد بیکار نیست.” چه وزارتخانه ای مسوول چه کسی است؟

گز ینه اول: وزارت مسکن و شهرسازی، مسوول جمع آوری زباله های شهرری.

گزینه دوم: وزارت امورخارجه، مسوول توزیع گوشت مرغ.

گزینه سوم: وزارت سپاه، مسوول گوشت فرماندهان، توپ سوریه، گوشت دم توپ لبنان.

گزینه چهارم: وزارت آموزش و پرورش، مسوول بهینه سازی مسکن و حفر چاه عمیق.