ایران بزرگتر است یا آمریکا؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

اتفاق همین اعتماد به نفس شان است که همه مان را کشته و برخی از ما را زندانی کرده است. آیت الله خامنه ای گفت “ با نصرت پروردگار ما از آمریکا قوی تر هستیم” البته این موضوع یکی از آرزوهای بزرگ همه ایرانیان است که ایران از همه کشورهای دنیا قوی تر باشد، به همین دلیل هم این موضوع و یکی دو موضوع نسبتا مهم دیگر را به عنوان سووالات اصلی جامعه بشری مطرح نموده و امیدواریم بشریت با پاسخ به این سووالات بهترین گزینه را انتخاب کرده و از این حرف ها.

 

سووال اول: اگر ندانیم که جمله “ با نصرت پروردگار ما از آمریکا قوی تر هستیم.” توسط آیت الله خامنه ای گفته شده است، چرا نمی توانیم مطمئن باشیم که جمله فوق، توسط آیت الله خامنه ای بیان شده است؟

گزینه اول: چون در این جمله کلمه “ دشمن” حتی یک بار هم بکار نرفته است.

گزینه دوم: چون در این جمله کلمه “ بصیرت” وجود ندارد.

گزینه سوم: چون در این جمله به “ خواص” فحشی داده نشده است.

گزینه چهارم: چون این جمله شرطی است و دستوری نیست.

 

سووال دوم: اگر آیت الله خامنه ای گفته باشد “ با نصرت پروردگار ما از آمریکا قوی تر هستیم.” ولی همه چیز نشان بدهد که آمریکا از ما قوی تر است، چه چیزی را می فهمیم؟

گزینه اول: می فهمیم پروردگار هنوز نصرت نکرده است.

گزینه دوم: پروردگار نصرت کرده، ولی هنوز فرصت نشده.

گزینه سوم: نه نصرت شده و نه فرصت.

گزینه چهارم: اصولا آدم نباید شب زیاد غذا بخورد که خواب بد ببیند.

 

سووال سوم: آیت الله خامنه ای گفته است “ با نصرت پروردگار ما از آمریکا قوی تر هستیم.” علت اینکه شخص مذکور احساس قوی بودن می کند چیست؟

گزینه اول: تولیدش بالا رفته است.

گزینه دوم: مصرفش بالا رفته است

گزینه سوم: از خانه بیرون نرفته است.

گزینه چهارم: هنوز نمی داند خانه اش کجاست.   

 

سووال چهارم: حالا که آیت الله خامنه ای گفته است “ با نصرت پروردگار ما از آمریکا قوی تر هستیم.” چه دلیل عینی و روشنی وجود دارد که ایران از آمریکا قوی تر شده است؟

گزینه اول: چون احمد توکلی گفته است “ رشد اقتصادی ایران در سال آینده نزدیک به صفر یا منفی است.”

گزینه دوم: چون اعلام شد میزان خودکشی در ایران نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.

گزینه سوم: چون قیمت ها در آستانه نوروز هشتاد درصد افزایش یافته است.    

گزینه چهارم: چون میزان پناهندگان سیاسی ایران به سایر کشورها نسبت به سال گذشته 80 درصد اضافه شده است.

 

سووال پنجم: دادستان تهران گفته است: “ اجازه نمی دهیم کسی بدون مجوز در کف خیابانها بیاید.” با توجه به اینکه در یک سال گذشته که ده بار مردم به خیابان آمدند، دادستان به آنها اجازه نداده بود، دلیل تهدید فوق را بیان کنید.

گزینه اول: دلش خوش است.

گزینه دوم: همین جوری خواسته با خودش حال کند.

گزینه سوم: یک چیزی بگیم دور هم باشیم.

گزینه چهارم: برو بینیم بابا، هر دفعه همینو می گی کسی بهت محل نمی ده.

گزینه پنجم: تو که می خوای پاچه بگیری چرا پارس می کنی؟

 

سووال ششم: حجت الاسلام بهرامی گفت: “ اقتدار ایران در دستگیری ریگی دنیا را مبهوت کرد.” این موضوع را حجت الاسلام مذکور از کجا فهمید؟

گزینه اول: خبر شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گزینه دوم: خبر شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گزینه سوم: خبر شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گزینه چهارم: خبر شبکه پرس تی وی جمهوری اسلامی ایران

گزینه پنجم: شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گزینه ششم: بقیه شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

سووال هفتم: اگر سازمان تبلیغات اسلامی از ائمه جمعه خواسته باشد که با عبارت “ دنیا را مبهوت کرد” جمله بسازند، بهترین جمله ای که در چند ماه گذشته ساخته شده کدام است؟

گزینه اول: بهرامی گفت “ اقتدار ایران در دستگیری ریگی دنیا را مبهوت کرد.”

گزینه دوم: امام جمعه رشت روز 22 بهمن گفت “ مراسم 22 بهمن دنیا را مبهوت کرد.”

گزینه سوم: امام جمعه املش گفت “ آیت الله خمینی با اعلام روز قدس دنیا را مبهوت کرد.”

گزینه چهارم: احمدی نژاد در آبان گفت “ مردم ایران با انتخابات خود دنیا را مبهوت کرد.”

گزینه پنجم: نوری همدانی در دی ماه  گفت: “ حرکت مردم ایران دنیا را مبهوت کرد.”

 

گزینه هشتم: رحیم ازغدی گفت “ آنچه امروز در دنیا مطرح است علوم حیوانی است نه علوم انسانی.” بهترین شاهد برای اثبات ادعای فوق چیست؟

گزینه اول: جنتی گفت، کلیه غیرمسلمانان حیواناتی هستند که روی زمین می چرند.

گزینه دوم: احمدی نژاد میلیونها مخالف خود را بزغاله نامید.

گزینه سوم: امام جمعه مشهد گفت یک مشت گوساله بزغاله علیه ولایت فقیه شعار می دهند.

گزینه چهارم: طرفداران دولت مخالفان را حشرات نامیدند.

  

گزینه نهم: آیت الله خامنه ای گفت “ خاورمیانه اسلامی باید تشکیل شود.” از چه خبری می فهمیم که این نوع خاورمیانه در حال تشکیل است؟

گزینه اول: چون افغانستان و عراق و عربستان  و غیره دست آمریکایی هاست.  

گزینه دوم: چون کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی در کردستان عراق منتشر شد.

گزینه سوم: چون عربستان علیه ایران اعلام خطر کرد.

گزینه چهارم: چون یمن طرفداران جمهوری اسلامی را قلع و قمع کرد.

گزینه چهارم: وقتی می گم باید یعنی حرف نباشه، تشکیل بدین.