علی گفت: لاریجانی مدتی بود با ما نبود.

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg


اصولگرایان دیروز: محمد جواد گفت: لاریجانی مرد بزرگی بود. امیر اظهار داشت: لاریجانی ‏جواهری بود که به گردن دولت زیبنده بود. حسن گفت: لاریجانی خردمندی استوار و راست قامتی ‏پایدار بود. غلامحسین گفت: لاریجانی همواره در خدمت انقلاب بود. باقر گفت: لاریجانی ستاره ‏ای بود در دل تاریکی ها. صادق گفت: اگر لاریجانی نبود شاید جدول مندلیف هرگز کامل نمی ‏شد. کاظم گفت: لاریجانی بیت الغزل ترانه هسته ای صلح بود، بی او چه کنیم؟ مسعود گفت: ‏لاریجانی بود. علی گفت: لاریجانی از ما بود.‏

اصولگرایان امروز: محمد جواد گفت: لاریجانی اختلافاتی داشت که قابل حل نبود. امیر اظهار ‏داشت: لاریجانی افتاده بود به گردن دولت و شاید بهتر بود این گردن از آن بند می رست. حسن ‏گفت: لاریجانی خیلی قد بلند بود و در جوانی بسکتبال بازی می کرد. غلامحسین گفت: لاریجانی ‏مسائل لاینحلی داشت که شاید بخاطر بعضی اختلافات بهتر شد که رفت. باقر گفت: لاریجانی ‏گاهی اوقات که هوا تاریک می شد چشمش خوب نمی دید. صادق گفت: شاید اگر لاریجانی نبود و ‏جدول مندلیف کامل نمی شد، خیلی بهتر بود. کاظم گفت: لاریجانی این اواخر دائم غر می زد و ننه ‏من غریبم درمی آورد. مسعود گفت: لاریجانی کی بود؟ علی گفت: لاریجانی مدتی بود با ما نبود.‏

اصولگرایان فردا: محمد جواد گفت: لاریجانی باعث اختلافات شد و لطمات بسیاری به کشور زد. ‏امیر اظهار داشت: لاریجانی اصلا ربطی به دولت نهم نداشت و هر چه می گفتند برو نمی رفت، ‏مشکل مالی داشت و مسائلی که بهتر است در آن مورد حرف نزنیم. حسن گفت: مرتیکه دراز بی ‏قواره فقط قدش دراز بود، وگرنه دو زار به درد نمی خورد. غلامحسین گفت: لاریجانی نفوذی ‏جناح های مساله دار در دولت بود و مثل غده ای بود که وقتی جراحی اش کردیم تا یک هفته درد ‏می کرد. باقر گفت: لاریجانی اصلا نمی فهمید چکار باید بکند، باید صدبار برایش توضیح می ‏دادیم، خیلی هم دهن لق بود. صادق گفت: لاریجانی خیلی تلاش کرد تا جلوی غنی سازی اورانیوم ‏را بگیرد، چند بار سانتریفیوژ ها را دزدید و برد خانه شان. کاظم گفت: خوشبختانه پیش از آنکه ‏این جاسوس بیشتر نفوذ کند، شرش کنده شد، باید او را مجازات کرد. مسعود گفت: لاریجانی به آن ‏صورت نبود؟ علی گفت: لاریجانی با آنها بود.‏

هشدار امنیتی

احمدی نژاد در دیدار با مجلس اعلام کرد: « دولت در آینده نزدیک منتقدان خود را تشویق می ‏کند.»، وی سپس خندید.‏

آگاهان توضیح دادند: از زمانی که احمدی نژاد گفت ما یک گام دیگر تا قله هسته ای مانده ایم و تا ‏پس فردا خبر خوش اعلام می کنیم، یک سال گذشته است.‏

نتیجه گیری زمانی: وقتی پس فردا یک سال طول بکشد، تا « آینده نزدیک» حتما یک قرن مانده ‏است.‏

هشدار بچه ها مواظب باشید: دولتی که رفقایش را اخراج می کند، وقتی اعلام می کند بزودی ‏منتقدان خود را تشویق می کنیم، حتما باید سریعا فرار کرد.‏

احمد، اکبر، عباس و غیره

اوضاع اپوزیسیون داخل و خارج روز به روز رو به راه تر می شود. احمد زیدآبادی در پاسخ به ‏صد و چهل و هفت نامه چهل و شش صفحه ای اکبر گنجی، برای شصت و سومین بار با فریاد ‏اعلام کرد باید سکوت کنیم. اکبر گنجی نیز در صد و چهل و هفتمین نامه خود، اعلام کرد، به ‏جای این همه نامه نویسی و حرف زدن و نظر دادن، باید عمل کنیم. وی گفت: تصمیم دارد در سه ‏ماه آینده عملا سی نامه بنویسد و بطور عملی با سی روشنفکر دیگری که هنوز زنده هستند، گفتگو ‏کند. زیدآبادی نیز در پاسخ به گنجی گفت: شما اصلا متوجه نشدی من چی می گم. گنجی نیز پاسخ ‏داد: شما متوجه نشدی من چی نوشتم. آگاهان اعلام کردند که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل ‏متحد فعلا یک هیات صلح برای برقراری آتش بس میان احمد زید آبادی و اکبر گنجی تعیین کرده ‏و گفته است، به نظر می رسد اگر مشکلات اکبر و احمد حل شود، مشکلات محمود و جرج هم ‏حل می شود. ‏