پلیس سوئیس تعدادی از مقامات فیفا را بازداشت کرده است

نویسنده

مقامات رسمی به بی‌بی‌سی گفته‌اند که پلیس سوئیس تعدادی از مقامات ارشد فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در شهر زوریخ را بازداشت کرده است.

به گفته این مقامات شش نفر از مقامات فیفا بازداشت شده‌اند.

گزارش شده است که یکی از معاونان ارشد فیفا در بین بازداشت شدگان است.

به گفته ریچارد کانوی، خبرنگار بی‌بی‌سی در زوریخ، جفری وب، معاون فیفا بازداشت شده است. آقای وب ریاست کنفدراسیون فیفا برای شمال و مرکز قاره آمریکا و همچنین حوزه کارئیب را برعهده دارد.

بر اساس گزارشها این اقدامات با هدف استرداد این افراد به آمریکا و محاکمه آنها درخصوص اتهام “فساد” صورت گرفته است.

بی بی سی