اعتبار حوزه

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه، حدود یک هفته فکر کرده، حدس می زنم چند روز با آدمهای مختلف مشورت کرده، احتمالا دو سه بار انگشتش را گذاشته روی پیشانی اش که به نظر برسد دارد افکار عمیقی را به کار می اندازد و بعد از اینکه سه چهار بار هم استخاره کرده، دهانش را باز و مغزش را بسته و گفته: « آزمون اجتهاد به نوعی لطمه به اعتبار حوزه است.»

من اصولا با هر نوع آزمونی موافقم، چرا که فکر می کنم اگر آزمونی در کار باشد، بهتر از این است که آزمونی در کار نباشد، ولی بدبختی این است که بقول برادر استالین در یک انتخابات مهم نیست چه کسی رای می دهد، مهم این است که چه کسی رای می شمرد، و یکهو دیدی دلش نخواست و نشمرد، پس نتیجه می گیریم که آزمون به همان اندازه که خوب است، به همان اندازه و شاید یک برابر و نیم آن ممکن است بد باشد.

اما مشکل اصلی این نیست که آزمون که معلوم نیست خوب است یا بد، به اعتبار حوزه لطمه وارد می کند یا نه. چون قبل از اینکه بررسی کنیم و ببینیم این آزمون چطوری به اعتبار حوزه لطمه وارد می کند یا نمی کند، باید به این فکر کنیم که حوزه مگر اعتباری دارد که کسی بتواند به آن لطمه وارد بکند یا نه.

چون چنانکه می دانید یک زمانی ناپلئون بناپارت، نه آن دائی اش که شما می شناسید و در جریانش هستید، منظورم همان ناپلئون اصلی که روابط ویژه ای با خواهر ژوزفین داشت و همیشه هم شلوارهای تنگ می پوشید و کلا چون می گویند آدم خوش معامله شریک مال مردم است، احتمالا در اموال مردم شریک می شده، همان آقای ناپلئون با همان شلوار تنگش تصمیم گرفته بود کلیساهای فرانسه را از بین ببرد، حالا برای چی نمی دانم، چون احتمالا او هم دچار این توهم شده بود که خدا توی کلیساست.

و دقیقا در یکی از روزهایی که ناپلئون بناپارت داشت حمله می کرد به یک کلیسا، یک آقایی که نمی دانم اسقف بود یا کاردینال یا یکی از آیت الله العظماهای آقای عیسای مسیح، گفته بود: « مرد حساب! ما هزار سال است داریم سعی می کنیم کلیسا و خدا را از بین ببریم، نمی توانیم. شما چیه سرت رو انداختی پائین عین گاوهای اسپانیایی که پارچه قرمز دیدند، هرودود کنان داری می روی وسط شیکم خدا. خدا کجا بود؟ خدا اگر به کلیسا آمده بود ما تا حالا صد بار کشته بودیمش. بی خیال ناپلئون!»

یعنی منظورم این است که اصلا مگر این حوزه اعتباری دارد که کسی بتواند آن را از بین ببرد؟ الحمدالله و رب العالمین، همان اول انقلاب که آیت الله شریعتمداری رفت بالای درخت، و بعدش هم منتظری شد شیخ ساده لوح و بعد انجمن روضه خوان های گل به سر تهران و حاج منصور ارضی و چهار تا مشنگ نوحه خوان شدند معاونت اجرایی امام زمان و وایس پرزیدنت امام حسین، دیگر اعتباری برای حوزه باقی نمانده.

صد بار گفتم، این هم دفعه صد و یکم که در شهر قم اعتبار حاج حسین سوهانی دوازده هزار برابر کل حوزه علمیه است. بی خیال برادر! اعتبار چیه، اصلا دیجیتالم کجا بود؟