وای به آن وقت ‏

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

وقتی خبر انتخاب شدنش رو شنیدیم چی می گیم؟ مهدی کروبی: بچه ها برین کنار!‏ محسن رضایی: شوخی نکن، نه، جون من، شوخی می کنی؟‏ محمود احمدی نژاد: من دیگه رفتم، خداحافظ!‏ اکبر اعلمی: یا حضرت ابوالفضل!‏ میرحسین موسوی: خب، حالا دیگه خیالم راحت شد!‏ سید محمد خاتمی: جووووووووووووووووووووون!‏

وقتی تصویرش داره از تلویزیون پخش می شه چی می گیم؟ مهدی کروبی: این بخش را بهتر بود کوتاه تر نشون میدادن !‏ محسن رضایی: وای! این کی رئیس جمهور شد؟ محمود احمدی نژاد: بابا! خفه اش کن اون نکبت رو!‏ اکبر اعلمی: آب بیار، تلویزیون آتیش گرفت!‏ میرحسین موسوی: صداشو بلند کن، نمی شنوم!‏ سید محمد خاتمی: قربونش برم! آدم اینقدر محو چهره اش می شه که متوجه حرفاش نمی شه.‏

وقتی در مراسم رسمی با رهبران اروپایی می بینیمش چی می گیم؟ مهدی کروبی: وای! پس چرا این جوری می کنه؟ محسن رضایی: ببین! زدش! ‏ محمود احمدی نژاد: باز هم که انداختنش بیرون از جلسه.‏ اکبر اعلمی: واسه چی همه می خندن این بیخودی اخم کرده؟‏ میرحسین موسوی: قیافه اش به آدم حسابی می خوره، اسباب خجالت نیست.‏ سید محمد خاتمی: ناناز داریم ما! عزیز داریم ما! جیگر داریم ما!…‏

وقتی می ره سفر شهرستان و داره با مردم دیدار می کنه چی می گیم؟ مهدی کروبی: انگار پسرخاله شونه!‏ محسن رضایی: این واسه چی اسب سوار شد؟‏ محمود احمدی نژاد: یعنی توی اصفهان به این گندگی صد نفر بالاتر از 15 سال نیست؟‏ اکبر اعلمی: رئیس جمهور کدوم شونه؟‏ میرحسین موسوی: ببین همه با تعجب بهش نگاه می کنن.‏ سید محمد خاتمی: ببین، توی کرمان این همه بچه قرتی بود ندیده بودیم.‏

وقتی داره سخنرانی می کنه چی می گیم؟ مهدی کروبی: دیدی چی گفت؟‏ محسن رضایی: باز این غلط غولوط حرف زد.‏ محمود احمدی نژاد: دشمن…. آمریکا… اسرائیل اکبر اعلمی: آب بیارین، آتیش گرفت!‏ میرحسین موسوی: منظورش چیه؟ سید محمد خاتمی: بابا، یک دقیقه کف نزنین ببینیم چی می گه!‏

وقتی عکس اش رو روی درودیوار می بینیم چی می گیم؟ مهدی کروبی: ببین چه عشوه ای اومده!‏ محسن رضایی: دهنش جر خورد بس که خندید!‏ محمود احمدی نژاد: آدم مریض می شه نگاهش می کنه.‏ اکبر اعلمی: که چی؟ این هم قاب کردن داشت.‏ میرحسین موسوی: خوش عکسه، مثل فیلسوف های نروژی می مونه.‏ سید محمد خاتمی: الهی قدت شم. کور چشم هر کی نمی تونه بیاد، قربونت بشم.‏