الهی نومزدت آواره گرده

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

دوبیتی های انتخاباتی در طول تاریخ از مسائل مهم هر انتخاباتی محسوب شده است، برای رسیدن به این مهم و دستیابی به مرزهای جدیدی از فرهنگ و ادب و هزار چیز مهم دیگر در انتخابات اشعار زیر برای معرفی نامزدها و چیزهای دیگر سروده و به تاریخ ادبیات ایران که فقط همین ها را کم داشت تقدیم می شود.

 

سروش از کروبی حمایت کرد

هر آنکس نامزده از جان نترسه

که شیخ از کنده و زندان نترسه

سروش از عالم خارج ندا داد

که کروبی ز هر چوپان نترسه

 

مهاجرانی و کرباسچی خوانند

فلک زار و نزارم کردی امسال

جدا از کارگزارم کردی امسال

به قوچانی و با عبدی بگوئید

که  شیخی بیقرارم کرده امسال

 

مخالفان سبزها

الهی پوستر تو پاره گرده

هوادار تو هم بیچاره  گرده

زمین سبز و هوا سبز و زمان سبز

الهی نومزدت آواره گرده

 

هزینه تبلیغات احمدی نژاد

به صحرا بنگرم، عکسای ته بینم

به دریا بنگرم، عکسای ته بینم

تو گفتی خرج تبلیغات نکردی،

به هر جابنگرم، خرجاته  بینم 

 

مدیریت جهان

مکن کاری که بر پا سنگت آیه

جهان با این گشادی تنگت آیه

کلمبیا همه ش فحش و فضاحت

از اون دوربان 2 هم  ننگت آیه

 

خوشا نامه نویسان

خوشا آنان که هر از بر ندانند

نه نامه می نویسند، نی بخوانند

مو نامه می نویسم بهر مرکل

نه بوش و نه اوباما، می نخوانند

 

محسن رضایی

خوشا آنکس که دلدارش تویی تو

پریزیدنت و سردارش تویی تو

کت و شلوار لیموئی ات قشنگه

به ای جمهور، سزاوارش تویی تو

 

اکبر اعلمی میکروفون بیند

از این راست و از آن چپ هر دو فریاد

که هر جا میکروفون بی می زنم داد

صلاحیت ندارم، بیلمیرم، وای؟

که شورای نگهبان گدی بر باد

 

احمدی نژاد برای محمود

دلم میل کاراکاس کرده چاوز

هوای محمود عباس کرده چاوز

مو چپ بیدم، تو چپ بیدی، همه چپ

چو توپی بنده رو پاس کرده چاوز