اخلاق دولتی، دولت اخلاقی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه آیت الله حائری شیرازی اخیرا یک مصاحبه خیلی جالب با یک جای خیلی جالب تر انجام داده و در همین مصاحبه تلاش کرده است، یک حرف هایی بزند که ما مطمئن بشویم که اخلاق خیلی چیز خوبی است و احمدی نژاد از همه بهتر است و اصولا وقتی آدمی استاد اخلاق دولتی می شود که همه مردم در هیچ چیز دولت شک نداشته باشند، در دروغگو بودنش هم شک ندارند، به همین دلیل و با توجه به اینکه چند روز به سفر ترکیه رفته بودیم و قرار است یک چیزهایی درباره آن بنویسیم ولی امروز نمی توانیم، چون از نظر اخلاقی امروز حتما باید درباره آقای حائری چیزی بنویسیم، به همین دلیل و سه چهار دلیل دیگر، متن مصاحبه آقای حائری را بدقت خوانده و برای سووالاتی که می شود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

سووال اول: با توجه به اینکه آیت الله حائری شیرازی استاد اخلاق هیات دولت است، مهم ترین کارهای غیراخلاقی بقیه روسای جمهور جهان را نام ببرید تا خبر مرگ شان یاد بگیرند که اخلاق چیز خوبی است.

گزینه اول: حسنی مبارک به شیخ الازهر گفت من احساس می کردم در یک هاله نور هستم، بعدا راست راست توی چشم خبرنگاران نگاه کرد و گفت من نگفتم.

گزینه دوم: حامد کرزای با یک آقایی به نام جالیزدار توافق کرد که افشاگری کن، منم پشت سرت هستم، بعد با خرش از پل رد شد و رفت نیویورک.

گزینه سوم: اوباما، در جریان انتخابات به مردم گفت اگر رئیس جمهور شدم، نفت را می آورم سر سفره تان، بعد که خرش رسید به نیویورک بروبر به دوربین نگاه کرد و گفت من هرگز چنین حرفی نزدم.

گزینه چهارم: سارکوزی در انتخابات رای نیاورده بود، ولی خیانت در امانت کرد و خودش را رئیس جمهور اعلام کرد و با همان خر از پل گذشت.

گزینه پنجم: اصولا دروغ جزو اخلاق نیست، بخصوص وقتی که قرار است خر آدم از پل رد بشود.

 

سووال دوم: آیت الله حائری گفت “احمدی نژاد علما را دوستشان دارد، اما علما برای اینکه ازشان بهره مند شود، مصرف نمی کنند.” علما باید چه چیزی را مصرف کنند؟

گزینه اول: آنها نمی توانند احمدی نژاد را مصرف کنند، چون به آن ها گفته شده زیادی نخورند.

گزینه دوم: برای مصرف داخلی خوب نیست، بهتر است مصرف خارجی بشود.

گزینه سوم: قبل از مصرف باید شدیدا تکان بدهید تا گردوخاکش بریزد.

گزینه چهارم: برای کسانی که مشکل قلبی و قبلی دارند این نوع مصرف توصیه نمی شود.

 

سووال سوم: آیت الله حائری گفت: “احمدی نژاد مخالف این نیست که خانمهای بدحجاب که خیلی بد لباس پوشیده، عطر فلان زده و خودنمایی می کنند، تذکر داده شود.” منظور شخص مذکور از آدمی که خیلی بد لباس پوشیده چیست؟

گزینه اول: همان که ما می گوئیم خیلی خوب لباس پوشیده.

گزینه دوم: کسی که لباس اش به او می آید و قشنگ می شود.

گزینه سوم: لباس هایش هماهنگ است و به او می گوئیم خوش تیپ.

گزینه چهارم: اصولا هر چیز خوبی تا اطلاع ثانوی بد است.

 

سووال چهارم: همین آیت الله حائری گفت “می گویند رئیس جمهور در سیاست خارجی خوب می فهمد، ولی در مسائل داخلی حالی اش نیست.” این جمله توسط چه نوع آدمی بیان شده؟

گزینه اول: آدمی که مسائل خارجی را نمی فهمد، ولی مسائل داخلی را می فهمد.

گزینه دوم: آدمی که فقط نصف داخلی واقعیت را می فهمد.

گزینه سوم: آدمی که چشمش نزدیک بین است و قدرت دید فاصله دور را ندارد.

گزینه چهارم: آدمی که احمدی نژاد را نمی شناسد

 

سووال پنجم: با توجه به اینکه آیت الله حائری گفته است “رسانه ملی یک دوره کامل استفاده صحیح از شبکه های ماهواره ای را به مردم آموزش دهند.” احتمالا رسانه ملی چه آموزشی به مردم خواهد داد.

گزینه اول: دیش ماهواره تان را بردارید و توی آن رخت بشورید.

گزینه دوم: از شبکه های خبری استفاده نکنید، ولی دامبولی دیشو نگاه کنید.

گزینه سوم: تلویزیون تان را عوض کنید و به جای آن آکواریوم بگذارید و پخش مستقیم راز بقا را نگاه کنید.

گزینه چهارم: هر وقت بی بی سی حرف زد، به یاد انتفاضه اول، با سنگ به شیشه تلویزیون بزنید