کجای دولت نهم پاشنه آشیل نیست؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

به سووالات هشت گانه زیر پاسخ داده و در صورتی که احساس کردید پاسخ تان درست است، ‏سعی کنید دیگران را وادار کنید به شما جایزه بدهند، در غیر این صورت به من ای میل بزنید.‏

سووال یک: با توجه به اینکه قرار است روزنامه " پیشرفت” به مدیرمسوولی " باهنر” منتشر ‏شود، چه روزنامه های دیگری به مدیر مسوولی چه افراد دیگری منتشر خواهد شد؟

گزینه اول: هفته نامه “اندیشه و خرد” به مدیر مسوولی حسین الله کرم

گزینه دوم: هفته نامه " زیبا و شیک” به مدیر مسوولی احمدی نژاد

گزینه سوم: هفته نامه " جوانان” به مدیر مسوولی احمد جنتی‏

گزینه چهارم: هفته نامه " استراتژی” به مدیر مسوولی حاج آقا حسنی

سووال دوم: با توجه به جمله " پاشنه آشیل دولت نهم اقتصاد است” توضیح دهید کجای دولت ‏نهم پاشنه آشیل نیست؟

گزینه اول: از پشت پا تا زانوی راست ‏

گزینه دوم: از جلوی پا جلوی پای بقیه‏

گزینه سوم: بین چانه و دندان آسیاب ‏

گزینه چهارم: موارد 1 و 2 و 3 باضافه بقیه بخش ها‏

سووال سوم: آیت الله منتظری گفته است: " رئیس جمهور کسی باشد که خودش تصمیم گیرنده ‏باشد.” اشکال این جمله در چیست؟

گزینه اول: در ایران به “رئیس جمهور"ی که می تواند تصمیم بگیرد می گویند رهبر.‏

گزینه دوم: رئیس جمهور اگر " کسی” باشد نمی گذارند تصمیم بگیرد.‏

گزینه سوم: رئیس جمهور اگر " خودش” باشد بلافاصله برکنار می شود.‏

گزینه چهارم: کسی که این جمله را گفته اجازه بیرون رفتن از خانه اش را ندارد.‏

سووال چهارم: با توجه به اینکه معاون قوه قضائیه گفته است: " از هر هشت ایرانی یک نفر ‏پرونده قضایی دارد.” وضع آن هفت نفر دیگر را معلوم کنید

گزینه اول: هنوز برای شان پرونده تشکیل نشده است.‏

گزینه دوم: برای شان پرونده تشکیل شده، اما پرونده شان گم شده است.‏

گزینه سوم: بدون اینکه پرونده داشته باشند زندانی شده اند.‏

گزینه چهارم: خودشان برای دیگران پرونده تشکیل می دهند.‏

سووال پنجم: میر حسین موسوی به خاتمی گفت " اگر نیایی من می آیم” پیدا کنید که اگر این ‏حالت اتفاق نیفتد، کدام یک از حالات زیر اتفاق خواهد افتاد؟

گزینه اول: کروبی می آید و جفت شان را می خورد.‏

گزینه دوم: این دو نفر اینقدر به هم عشوه می آیند که احمدی نژاد می آید.‏

گزینه سوم: خاتمی تصمیم می گیرد بیاید اما تا آن زمان حکومت ایران دیگر جمهوری نیست.‏

گزینه چهارم: هر سه حالت اول ممکن است.‏

سووال ششم: احمدی نژاد گفته است: " بیش از 100 هزار پروژه در دولت نهم تکمیل شد” ‏لطفا بگوئید که اگر به جای 100 هزار پروژه، پنجاه هزار پروژه در دولت نهم تکمیل شده ‏بود، چه اتفاقی می افتاد؟

گزینه اول: میزان تورم به 24 درصد نمی رسید و بین 15 تا 20 درصد می ماند.‏

گزینه دوم: مشکلات کشور نصف می شد.‏

گزینه سوم: قیمت مسکن و کالاها به جای 3 برابر، فقط پنجاه درصد بالا می رفت ‏

گزینه چهارم: هنوز تپه استفاده نشده باقی مانده بود.‏

سووال هفتم: با توجه به اینکه آیت الله حسنی گفته است " احمدی نژاد باید حتما بیاید و برنده هم ‏هست.” لطفا توضیح بدهید چرا چنین جمله ای گفته شده است؟‏

گزینه اول: آیت الله حسنی

گزینه دوم: حجت الاسلام غلامرضا حسنی

گزینه سوم: حسنی امام جمعه ارومیه

گزینه چهارم: حسنی خالی

گزینه های دیگر: حسنی خودش دلیل است.‏

سووال هشتم: سردار رادان اعلام کرد " طرح جدید امنیت اجتماعی به زودی آغاز می شود.” ‏این جمله شما را یاد کدام کلمات و موضوعات و اشیاء می اندازد؟‏

گزینه اول: آفتابه قرمز، لهجه اصفهانی، موهای شانه نشده

گزینه دوم: قمه، لهجه یزدی، تصویر شطرنجی

گزینه سوم: ویسکی، آفتابه، داداش چرا می زنی؟

گزینه چهارم: هر سه گزینه اول صحیح است