انتقاد آمریکا از عضویت ایران در کمیته سازمان‌های غیردولتی

نویسنده

سامانتا پاور٬ نماینده‌ دایم آمریکا از عضویت ایران در کمیته سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل متحد انتقاد کرد. پاور در توضیح مخالفت آمریکا گفت: «عدم مخالفت با نامزدی ایران جهت انتخاب در کمیته‌ای که به پیگیری مسائل حقوق بشر، شکنجه، آزار و نقض روندهای حقوقی می‌پردازد، یکی از نتایج دردسرساز انتخابات امروز بود».

وی در ادامه افزود: «ایالات متحده همچنان به استفاده از این کمیته برای نبرد علیه کشورهایی که سعی می‌کنند اقدامات مهم جامعه مدنی را مختل کنند، استفاده خواهد کرد و همچنان از نقش حیاتی سازمان‌های غیر دولتی در سازمان ملل حمایت خواهد کرد».

گزارش کامل در فارس