سردار سید آلبرت انشتین

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

از یک طرف خاتمی اعلام کرده که حتما در انتخابات شرکت نمی کنیم، از طرف دیگر جنتی که قبلا گفته بود اصلاح طلبان در انتخابات حق ندارند شرکت کنند،یواش یواش دارد به تهدیداصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات می رسد، موتلفه فقط مانده بگوید اگر اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکنند، آنها را زندانی می کنیم. فعلا از یک طرف حکومت دارد با تمام وجود تلاش می کند که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند، ولی اصرار دارد رای نیاورند. اصلاح طلبان هم اصرار دارند شرکت نکنند، ولی شرایط شان قبول شود. حالا یک سیبی است پرت شده آسمان و هزار تا چرخ می خورد، آیا بیاید پائین، آیا نیاید. به همین دلیل با توجه به اینکه مدتی است در امتحان شرکت نکردید، تست چهار جوابی زیر را تقدیم می کنیم. البته بیشتر سووالات ما پنج، شش، هفت یا بیشتر جواب دارد، شما هر چند تا را دوست داشتید جواب بدهید.

 

سووال اول: با توجه به اینکه سرپرست بسیج گفته بود " تولید علم وظیفه بسیج است” و گفته است " بسیج باید مرکز سربازی امام زمان باشد” منظور از امام زمان چیست؟

گزینه اول: آلبرت انشتین

گزینه دوم: ایزاک نیوتن

گزینه سوم: توماس ادیسون

گزینه چهارم: دکتر محمود حسابی

 

سووال دوم: براساس آمار یک سوم ایرانی ها از ناراحتی های روانی رنج می برند، راه درمان سریع آن چیست؟

گزینه اول: حکومت جمهوری اسلامی برود یک جای دیگر.

گزینه دوم: مردم ایران بروند یک جای دیگر.

گزینه سوم: بیماران روانی که مسوول کشور هستند، بستری شوند.

گزینه چهارم: مسوولان فعلی قول بدهند که دو سال دیگر حتما می روند.

 

سووال سوم: کدام یک از جملات زیر توسط احمدی نژاد بیان نشده است؟

گزینه اول: با ورود به دنیای سلول جنینی باید با محوریت درمان بیماری دیابت آغاز کنیم و سپس درمان سایر بیماری ها را ادامه دهیم.

گزینه دوم: در فوتبال دو نکته مهم است؛ اول سرعت عمل و استفاده از لحظات و دوم آمادگی بدن برای 170 دقیقه کامل بازی.

گزینه سوم: انگلستان جزیره کوچکی در غرب آفریقاست و مساحت ایران 1750000 کیلومتر مربع است.

گزینه چهارم: در تاریخ چند هزار ساله ایران من تنها کسی بودم که همه جای ایران را دیدم و مطالعه کردم.

گزینه پنجم: ما برای کار علمی هیچ عجله ای نداریم، ولی به بالاترین سرعت نیازمندیم.

گزینه ششم: ریاضیات حقیقتی است که ما به ازای خارجی در عالم دارد و ریاضیدانان موجودات لطیف القلبی هستند که لطافت شان از اشعاری که سروده اند، هویداست.

گزینه هفتم: همه گزینه های یک تا شش توسط احمدی نژاد بیان شده است.

 

سووال چهارم: دولت در نظر دارد تا چهار صفر اسکناس را بردارد تا مشکلات اقتصادی کاهش یابد، برداشتن چه صفرهای دیگری باعث حل سایر مشکلات می شود؟

گزینه اول: اگر دو صفر از جلوی تعداد مخالفان برداریم، مشکل حکومت حل می شود.

گزینه دوم: اگر یک صفر از جلوی نرخ تورم برداریم، مشکلات اقتصادی حل می شود.

گزینه سوم: اگر چهار صفر از جلوی مساحت کشور برداریم، دولت کشور را اداره می کند.

گزینه چهارم: اگر یک صفر از جلوی نرخ رشد 10 درصد برداریم، دولت می تواند طبق برنامه به رشد یک درصد برسد.

 

سووال پنجم: پلیس برق تشکیل شد، این پلیس با چه چیز مبارزه می کند؟

گزینه اول: با مشاهده آمارهای دولت نباید کسی برق از اون جاش بپرد.

گزینه دوم: کسی نباید از خوشحالی چشمهایش برق بزند.

گزینه سوم: برای مبارزه با تبرج، برق انداختن کفش بخصوص برای خواهران ممنوع است.

گزینه چهارم: نیروی انتظامی با هر نوع زرق و برق در پوشش و آرایش مبارزه می کند.

 

سووال ششم: چرا بسیجی ها هر روز قاطی می کنند؟

گزینه اول: چون یک سال قبل نقدی گفت، وظیفه بسیج تولید علم است.

گزینه دوم: چون سه ماه قبل نقدی گفت، وظیفه بسیج جهاد اقتصادی است.

گزینه سوم: چون هشت ماه قبل نقدی گفت، تولید فکر اولویت بسیج است.

گزینه چهارم: چون شش ماه قبل نقدی گفت، هر کس به قانون اساسی اعتقاد دارد بسیجی است.

گزینه پنجم: چون چهار ماه قبل نقدی گفت، بسیج از ولایت تبعیت محض می کند.

گزینه ششم: بالاخره این بسیج باید چه گهی بخورد؟

 

سووال هفتم: جمع جبری شیلات و المپیک و اوپک و معماری و بنیاد مستضعفان چیست؟

گزینه اول: خلبان علی آبادی

گزینه دوم: مهندس علی آبادی

گزینه سوم: اوستا علی آبادی

گزینه چهارم: کاپیتان علی آبادی

گزینه پنجم: ملوان علی آبادی