تخلفی متوجه متهمان پرونده دانشگاه ایرانیان نمی‌شود

نویسنده

فیاض شجاعی٬ دادستان دیوان محاسبات کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اشاره به تخلفات صورت گرفته در پرونده ۱۶ میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان که به محمود احمدی‌نژاد تعلق دارد٬ اظهار داشت که حاکم شرع گفته است که تخلفی متوجه متهمان نمی‌شود.

شجاعی در توضیح تخلفات صورت گرفته گفت: «یک بعد این پرونده بحث ضرر و زیان بود به طوری که ۱۶ میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت‌المال وارد شده است؛ براین اساس پول از حساب دولت به حساب یک دانشگاه در شرف تأسیس که هنوز هم شخصیت حقوقی نداشت، خارج شده بود. یک بعد دیگر این پرونده این بود که خود این عمل مصداق تخلف مالی بود، به طوریکه به لحاظ اینکه ردیف‌های مربوطه رعایت نشده بود، تخلف محسوب می‌شود. با فرض اینکه دانشگاه شخصیت حقوقی داشت، آن‌ها نمی‌توانستند از ردیف مربوطه به آن کمک دهند که این تخلف محسوب می‌شود»

وی در ادامه افزود: «بعد دیگر این رسیدگی به پرونده این بود که به دلیل اینکه وجوه دولتی به یک حساب شخصی واریز شده بود، مصداق مجرمانه محسوب می‌شود که در این حالت دادستان دیوان متناسب با هر کدام از فرض‌های گفته شده اقداماتی را انجام داده است».

طبق اظهارات دادستان دیوان محاسبات کل کشور تخلف متهمان «انتقال غیرقانونی پول از حساب دولتی به حساب‌های غیردولتی» است.

وی در حالی‌که تصریح کرد که عدم مجازات این افراد به مثابه تبرئه نیست٬ توضیح داد: «پس از رأی محکمه تجدیدنظرخواهی این موضوع دارای ابهام بود و ما می‌توانستیم تقاضای اعاده دادرسی کنیم و به حاکم شرع نامه بنویسیم و بگوییم که بنا به این دلایل تخلف متوجه آنها نیز می‌شود، اما به دلیل اینکه دیوان محاسبات و دادسرای این دیوان جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال برایش موضوعیت دارد، و این ضرر و زیان استیفا شده و از طرفی در بعد اعمال مجازات در مورد افرادی که از سیستم منفک شده‌اند، بر مجازات اداری آن‌ها اصرار نکردیم».