راه هموار بهشت

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

فعلا جناح  بندی سیاسی کشور براساس تقسیم کلیه نیروها به دو گروه صورت گرفته؛ یکی بهشتی ها و دیگری جهنمی ها. عده ای معتقدند که باید مردم را به هر وسیله اعم از بیل و جرثقیل و چاه و شلاق و موتورهوندا 125( قابل تبدیل به پورشه) به بهشت فرستاد، عده ای هم معتقدند که دولت موظف نیست و لازم هم نیست به زور مردم را به بهشت بفرستد. علی اصغر پورمحمدی وزیر دادگستری هم به جناح « بهشتی» ها پیوست. وی که قبلا یک بار سابقه ارسال دسته جمعی مخالفان به بهشت را به عهده داشت، گفت: « حکومت باید راه بهشت را هموار کند.» در همین راستا آگاهان راههای زیر را عملی می دانند و آنها را پیشنهاد می کنند:

یک، راهیان نور: دولت هر سال تعداد زیادی از دانش آموزان را بطور اجباری به مناطق جنگی می برد. طبیعتا چون حرکت اتوبوس توسط دولت برنامه ریزی شده است، از هر چند اتوبوس یکی تصادف کرده یا به دلیل انحراف به چپ از مسیر مستقیم منحرف شده و همه مسافران آن کشته شده و یکراست به بهشت می روند.

دو، راهیان زور: تعداد زیادی از کارگران، کارمندان، مسئولان، دانشجویان و ابوابجمعی دولت یا جاهای دیگر به دلیل اینکه دولت زورش نمی رسد حقوق این افراد را بدهد یا اصولا از قیافه آنها خوششان نمی آید، اما زورش می رسد آنها را از اداره بیرون کند، این افراد اخراج و عازم خانه شده و تعداد زیادی از آنها هم که با دولت مخالف هستند، بازداشت شده و مننژیت گرفته، دست و پای شان می شکند و سپس به دلیل سکته قلبی شهید می شوند و به بهشت می روند.

سه، راهیان دور: هر سال صد هزار نفر به دلیل اینکه دولت می خواهد مردم را به  زور به بهشت بفرستد، بطور قانونی یا غیرقانونی از کشور فرار می کنند و از طریق کردستان عراق و ترکیه و پاکستان به اروپا و آمریکا می روند. وقتی یک سالی در آنجا ماندند با دیدن حوری های بهشتی و نهرهای جاری و درختان پربار و لبخند دیگران یکهو می بینند گول خوردند و ای دل غافل! آمده اند به بهشت. همین می شود که تصمیم می گیرند به جهنم ایرانی برگردند که با دندانهای آقای محسنی اژه ای مواجه شده و مجبور می شوند تا افتادن آب از آسیاب جهنم ایرانی در بهشت خارجی بمانند.

چهار، راهیان دود: در دو سال گذشته تعداد زیادی از مردم در حدود سالی 4000 نفر با بنزین آلوده کشته شده و چون مظلومانه کشته شده اند و بر آنها ستمی رفته است به بهشت می روند. و این یکی از افتخارات دولت احمدی نژاد است که بدون هیچ سروصدا از طریق سلاح کشتار جمعی به نام بنزین مردم را به بهشت فرستاده است.

پنج، راهیان سود: در هشت سال گذشته هم تعداد زیادی از خود حکومتی ها به دلیل ضرورت بردن سود به دلیل اینکه داشتن پول زیاد از پول کم خیلی بهتر است، پول هایی را از بانک ها به عنوان وام قرض گرفته اند، اما بعدا از این کار پشیمان شده و تصمیم گرفته اند پول را به بانک پس بدهند، ولی وقتی نگاه کردند و دیدند که پولی که گرفتند خیلی زیاد است و با آن خوش می گذرد، احساس کردند که در بهشت هستند. تعدادی از آنها به کانادا و آمریکا و بیروت و عراق و ترکیه رفته، تعدادی هم در تجریش و دربند و سر بند و عده ای هم وسط بند های اوین هستند. این افراد احساس می کنند بخاطر کارهایی که کردند به نتایجی رسیدند که خیلی جالب است و از قضا این نتایج خیلی هم جالب است. عده ای هم این طوری به بهشت رفتند.

شش، راهیان کور: عده ای از مردم هم به دلیل استفاده از سیمای ملی و بیست و سی و چهل و پنجاه شبکه تلویزیونی حکومت متوجه شده اند که آمریکا و اسرائیل یا از بین رفته یا دارد از بین می رود و اروپا هم که دائم در فقر و بیخانمانی دست و پا می زنند. آسیا و آفریقا هم که دائم با همدیگر در حال جنگ هستند. بنا براین مردم بدون اینکه کسی به آنها حرفی بزند یا کاری بکنند یا جایی بروند یا شلاق بخورند، یک باره می بینند توی بهشت هستند و حالش را می برند. این طوری است که بهشت بدون هیچ کاری برای آنها ایجاد می شود.

هفت: راهیان راه دور: نه فقط مردم ایران، بلکه عده ای از مردم جهان هم بخصوص مردم جزایر قمر و بخشی ازلبنان و عراق در اثر حضور علمای اعلام و حجج اسلام به حقانیت اسلام پی برده یا خودشان منفجر می شوند یا در جریان یک انفجار کشته می شوند و در نتیجه پرت می شوند از نیکاراگوئه و اکوادور و جاهای دیگر وسط بهشت.

و چنین است که ما بقول آقای پور محمدی راههای بهشت را هموار می کنیم.

چیزی نیست، هزار میلیارد

بعد از فسادهای مالی دو هزار و سه هزار و پنج هزار و هشت هزار میلیارد تومانی اعضای دولت سابق، خبر هزار میلیارد چیزی نیست. در خبرها آمد که « حجم فساد مالی بنیاد شهید انقلاب اسلامی هزار میلیارد تومانی شد.» تبریک تبریک تبریک، بالاخره همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید.

تساوی روسیه و کره جنوبی

فعلا همه بازیها را ندیدیم. کره جنوبی به عنوان دومین تیم آسیایی بعد از ایران یک تساوی گرفت و با روسیه یک بر یک شد. فعلا منتظریم ببینیم امروز استرالیا چطوری توسط هلندی ها لوله می شود. اصولا هلندی ها در سیستم های آبرسانی تخصص ویژه دارند.

انقلاب پیشرفته

البته که مصباح یزدی حرف درستی می زند، و البته که حرفش نتیجه درستی ندارد. مصباح یزدی حرفهای سلطنت طلبان، مخالفان انقلاب و حتی خود بنده را تکرار کرده و گفته است که « اگر انقلاب نمی کردیم پیشرفته تر بودیم.» طبیعی است که یک آدم باشعور از این حرف نتیجه می گیرد که « پس چقدر بد شد که انقلاب کردیم.» ولی آقای مصباح یزدی چون خیلی باشعور است و به شکل عجیبی می فهمد، معتقد است که اصولا ما ( یعنی آنها) انقلاب کردند که مانع پیشرفت شویم و از این طریق اسلام رشد بیشتری بکند. حالا اگر از مصباح یزدی بپرسیم که انقلاب مشروطه هم باعث شد قانون و نظام مدنی داشته باشیم، می گوید که انقلاب مشروطه هم اشتباه بود، ما نیازی به قانون مدنی و نظم نداریم. و اگر از او بپرسی که اگر اصولا حکومت صفویه تشکیل نشده بود، الآن ما کشوری به اسم ایران نداشتیم، می گوید چه بهتر، اصلا لازم نیست کشوری به اسم ایران داشته باشیم. واگر بگوئی اصولا تشکیل امپراطوری هخامنشی موجب ایجاد دولت و حکومت در ایران شد، می گوید هیچ ضربه ای از این بالا تر نبود و از همه اینها گذشته اگر بپرسی که اگر اصلا از درخت پائین نیامده بودیم و همان بالا موز و نارگیل مان را می خوردیم اصولا بهتر نبود، حاج آقا سری تکان می دهد و اشک گوشه چشم هایش جمع می شود و دنبال حلقه گمشده اش توی جنگل می گردد. 

پادشاه فهمیده

یک پادشاه یا رهبر خوب اگر حکومتش جمهوری نباشد و جمهوری اش مثل صدام و مبارک و اسد سی ساله نباشد، بهتر است یا زود بمیرد یا به موقع استعفا بدهد. دیروز پادشاه اسپانیا استعفا داد و پسرش شاه جدید این کشور شد. دستش طلا.